Available time slots Sunday 19 January

Loading available time slots

Offers (discount cards, etc.)

Debit/Verdi-kort

Dette kortet fungerer som et klippekort og ved hver banebooking trekkes gjeldende pris fra kortet. Kan benyttes av alle medlemstyper.

Valid until 18 January 2021 incl.

Courses

 • Application

  Sesongen 2019/20 - Tennis Rødt Nivå 6-10 år

  • Period: 26 augusti 2019 - 19 juni 2020

  Tenniskurs Rødt Nivå

  Velkommen til Stabekk Tennis Rødt nivå, for spillere 6-10 år!  Vennligst les informasjonen nøye.  NB! LOGG INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD FØR UTFYLLING AV SKJEMA HVIS SPILLEREN ALLEREDE ER REGISTRERT I MATCHi.

  Vennligst merk: tidligere fakturaer fra Stabekk TK må være betalt for at man skal få plass på kurs.

  Ved påmelding samtykkes det til at det kan tas bilder til klubbens hjemmeside og sosiale medier. Hvis man ønsker å reservere seg mot dette, må det noteres nederst i skjemaet.

  Rødt nivå er inndelt i tre nivåer Rød 1, Rød 2 og Rød 3. Størrelsen på rød bane og vanskelighetsgraden på rød ball er tilpasset spillerens fysiske forutsetninger og spillenivå. Treningen er lekbasert, men barnet introduseres for de slagtekniske og taktiske basisferdighetene som vil forberede dem på de mer avanserte tekniske og taktiske ferdighetene som skal læres på sikt. Ulike turneringsformer er en viktig del av treningen og vi øver på det spillerne forventes å kunne når de deltar i turneringer organisert i Team Tennisskolen - Red Tour turneringer.

  • Treningen varer i 55 minutter og foregår på hverdager mellom kl 14-15. 
  • Spillere på Rødt nivå kan delta 1-3 ganger pr uke med forbehold om kapasitet.
  • Vårens kurs starter mandag 6. januar og følger skolekalenderen frem til sommerferien 2020. Det er ikke trening i vinterferien (uke 8), påskeferien (uke 15).

  Deltagelse på TFO (Tennis-Fritids-Ordning) og taxiordning er tilvalg i skjemaet. 

  Alle som deltar på tenniskurs må ha minimum micromedlemskap og får med dette tilgang til leie av bane i hallen til tennisskolepris.

  Pris for Tennis Rødt Nivå høsten 2020:

  • Én gang pr uke: medlem 3000,- / ikke-medlem 3500,-
  • Én gang pr uke på TFO: 2000,- (dvs 3000,- + 2000,- for tennis og TFO)
  • Én gang pr uke taxi-ordning: 1500,-

  Fordeler med Juniormedlemskap:

  • medlemspris på tenniskurs
  • gratis spill på klubbens utebaner, reserveres via MATCHi
  • medlemspris på klubbens internturneringer og camper
  For 2020 er prisen for juniormedlemskap 1150,-. For de som ikke har juniormedlemskap er tennisskolemedlemskap (200,-) obligatorisk for alle i tennisskolen. Tennisskoledeltagere får rabatt på leie av bane i hallen.

  Application deadline: 2020-02-29
 • Application

  Sesongen 2019/20 - Tennis Orange Nivå 8-12 år

  • Period: 26 augusti 2019 - 19 juni 2020

  Tenniskurs Orange Nivå

  Velkommen til Stabekk Tennis Orange nivå, for spillere 8-12 år!  Vennligst les informasjonen nøye. NB! LOGG INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD FØR UTFYLLING AV SKJEMA HVIS SPILLEREN ALLEREDE ER REGISTRERT I MATCHi.

  Vennligst merk: tidligere fakturaer fra Stabekk TK må være betalt for at man skal få plass på kurs fra høsten.

  Ved påmelding samtykkes det til at det kan tas bilder til klubbens hjemmeside og sosiale medier. Hvis man ønsker å reservere seg mot dette, må det noteres nederst i skjemaet.

  Orange nivå er inndelt i tre ulike nivåer. Størrelsen på orange bane og vanskelighetsgraden på orange ball er tilpasset spillerens fysiske forutsetninger og spillenivå. På orange nivå fortsetter vi å jobbe med slagtekniske og taktiske basisferdigheter.  Vanskelighetsgraden på den tekniske og taktiske innlæringen varierer avhengig av hvor langt spilleren har kommet i sin utvikling. Matchspillet med serve og riktige matchregler for orange tennis innføres på dette nivået. Vi trener på å spille kamper slik at spillerne kan delta på Team Tennisskolens Orange Tour turneringer.

  • Treningen varer i 55 minutter og foregår på hverdager mellom kl 14-15 eller kl 15-16.
  • Spillere på Orange nivå kan delta 1-3 ganger pr uke med forbehold om kapasitet.
  • Kursene starter mandag 26. august og følger skolekalenderen frem til sommerferien 2020. Det er ingen trening i høstferien (uke 40) eller i vinterferien (uke 8). Siste gang før jul er torsdag 19. desember og oppstart etter jul er mandag 6. januar.  Dersom man ikke ønsker å fortsette etter høstsemesteret, må man melde seg av innen 1. desember. De som vil fortsette trenger ikke å gi beskjed om dette.  Vi sender faktura for høstsemesteret i september og for vårsemesteret i januar.

  Deltagelse på TFO (Tennis-Fritids-Ordning) og taxiordning er tilvalg i skjemaet.

  Alle som deltar på tenniskurs må ha minimum micromedlemskap og får med dette tilgang til leie av bane i hallen eller ute til tennisskolepris.

  Pris for Tennis Orange nivå våren 2020:

  • Én gang pr uke: medlem 3250,- / ikke-medlem 3750,-
  • Én gang pr uke på TFO: 2000,- (dvs. 3250,- pluss 2000,- for tennis og TFO)
  • Én gang pr uke taxi-ordning: 1500,-
  Fordeler ved Juniormedlemskap:
  • medlemspris på tenniskurs
  • gratis spill på klubbens utebaner, bane reserveres via MATCHi
  • medlemspris på klubbens internturneringer og camper
  For 2020 er prisen for juniormedlemskap 1150,-. For de som ikke har juniormedlemskap er tennisskolemedlemskap obligatorisk (200,-)
  Application deadline: 2020-02-01
 • Application

  Sesongen 2019/20 - Tennis Gult Nivå 13-19 år

  • Period: 26 augusti 2019 - 19 juni 2020

  Tenniskurs gult nivå

  Velkommen til Stabekk Tennis Gult nivå, for spillere 13-18 år! Vennligst les informasjonen nøye. NB! LOGG INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD FØR UTFYLLING AV SKJEMA HVIS SPILLEREN ALLEREDE ER REGISTRERT I MATCHi.

  Vennligst merk: tidligere fakturaer fra Stabekk TK må være betalt for at man skal få plass på kurs fra høsten.

  Ved påmelding samtykkes det til at det kan tas bilder til klubbens hjemmeside og sosiale medier. Hvis man ønsker å reservere seg mot dette, må det noteres nederst i skjemaet.

  På Gult nivå fortsetter vi å jobbe med slagtekniske og taktiske basisferdigheter. Vanskelighetsgraden på den tekniske og taktiske innlæringen avhenger av hvor langt spilleren har kommet i sin utvikling. Matchspillet med serve og riktige matchregler innføres på dette nivået. Vi spiller poeng, både singel og double når vi mestrer spillet.

  • Treningen varer i 55 minutter og foregår på mandag, onsdag og fredag kl 17-18 og mandag og onsdag kl 18-19.
  • Spillere på Gult nivå kan delta 1-3 ganger pr uke (ved deltagelse to ganger må man regne med å spille på fredag).
  • Kursene starter mandag 26. august og følger skolekalenderen frem til sommerferien. Siste gang før jul er fredag 20. desember.  Ingen trening i høstferien (uke 40) eller i vinterferien (uke 8). Dersom man ikke ønsker å fortsette etter høstsemesteret, må man melde seg av innen 1. desember. De som vil fortsette trenger ikke å gi beskjed om dette. Vi fakturerer for høstsemesteret i september og for vårsemesteret i januar.

  Pris for Tennis Gult nivå våren 2020

  Èn gang pr uke (55 min): medlem 3800,- / ikke-medlem 4200,- 

  Fordeler med Juniormedlemskap:

  • medlemspris på tenniskurs
  • gratis spill klubbens utebaner
  • medlemspris på klubbens internturneringer og camper

  For 2020 er prisen på juniormedlemskap 1150,-. Tennisskolemedlemskap: 200,- er obligatorisk for alle som ikke er juniormedlem. Dette gir rett til leie av bane til 150,- pr time. Det er obligatorisk med juniormedlemskap for spillere som deltar to ganger i uken.

  Application deadline: 2020-02-29
 • Application

  Sesongen 2019/20 - Tennis Grønt Nivå 10-14 år

  • Period: 26 augusti 2019 - 19 juni 2020

  Tenniskurs Grønt Nivå

  Velkommen til Stabekk Tennis Grønt nivå, for spillere 10-13 år!  Vennligst les informasjonen nøye. NB! LOGG INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD FØR UTFYLLING AV SKJEMA HVIS SPILLEREN ALLEREDE ER REGISTRERT I MATCHi.

  Vennligst merk: tidligere fakturaer fra Stabekk TK må være betalt for at man skal få plass på kurs fra høsten.

  Ved påmelding samtykkes det til at det kan tas bilder til klubbens hjemmeside og sosiale medier. Hvis man ønsker å reservere seg mot dette, må det noteres nederst i skjemaet.

  Grønt nivå er inndelt i to ulike nivåer. På grønt nivå fortsetter vi å jobbe med slagtekniske og taktiske basisferdigheter.  Vanskelighetsgraden på den tekniske og taktiske innlæringen varierer avhengig av hvor langt spilleren har kommet i sin utvikling. Matchspillet med serve og riktige matchregler for grønn tennis innføres på dette nivået. Vi trener på å spille kamper slik at spillerne kan delta på Team Tennisskolens Green Tour turneringer.

  • Treningen varer i 55 minutter og foregår på hverdager mellom kl 15-16 eller kl 16-17.
  • Spillere på Grønt nivå kan delta 1-4 ganger pr uke med forbehold om kapasitet (en av dagene vil være fredag).
  • Kursene starter mandag 26. august og følger skolekalenderen frem til sommerferien 2020. Det er ingen trening i høstferien (uke 40) eller i vinterferien (uke 8). Siste gang før jul er torsdag 19. desember og oppstart etter jul er mandag 6. januar.  Dersom man ikke ønsker å fortsette etter høstsemesteret, må man melde seg av innen 1. desember. De som vil fortsette trenger ikke å gi beskjed om dette.  Vi sender faktura for høstsemesteret i september og for vårsemesteret i januar.

  Alle som deltar på tenniskurs må ha minimum micromedlemskap og får med dette tilgang til leie av bane i hallen eller ute til tennisskolepris.

  Pris for Tennis Grønt nivå høsten 2020:

  • Én gang pr uke: medlem 3750,- / ikke-medlem 4250,- 
  Juniormedlemskap er obligatorisk ved deltagelse to eller flere ganger i uken. Det er halv pris fra 1. august: 575,-. Micromedlemskap: 150,- er obligatorisk for deltagere i tennisskolen som ikke har juniormedlemskap. Vi prioriterer spillerne som deltok våren 2019.  Spillere fra nærliggende skoler prioriteres (Lysaker, Jar og Stabekk) fremfor spillere fra andre skoler.

  Fordeler Juniormedlemskap:

  • medlemspris på tenniskurs
  • gratis spill på klubbens utebaner, bane reserveres via MATCHi
  • medlemspris på klubbens internturneringer og camper
  • gratis deltagelse på Team Tennisskolen turneringer - Green Tour
  For 2020 er prisen for juniormedlemskap 1150,-. Juniormedlemskap er obligatorisk ved deltagelse to eller flere ganger i uken. Det er halv pris fra 1. august: 575,-. Tennisskolemedlemskap: 200,- er obligatorisk for deltagere i tennisskolen som ikke har juniormedlemskap. 
  Application deadline: 2020-02-29
 • Application

  Sesongen 2019/20 - Voksenkurs

  • Period: 26 augusti 2019 - 19 juni 2020

  Påmelding voksenkurs sesongen 2019/2020

  Vennligst les informasjonen nøye. NB! LOGG INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD FØR INNFYLLING HVIS DU ALLEREDE ER REGISTRERT I MATCHi.  Vennligst merk: tidligere fakturaer fra Stabekk TK må være betalt for at man skal få plass på kurs fra høsten.

  • Voksenkursene følger skolerkalenderen i Bærum og har opphold i høstferien, vinterferien, påskeferien og på helligdager og inneklemte dager
  • Kursets varighet er 55 minutter
  • Oppstart er mandag 26. august og siste gang før jul er torsdag 19. desember. Avmelding innen 23. august hvis man ikke ønsker plassen tildelt.
  • Oppstart etter nyttår er mandag 6. januar og siste kursdag før sommerferien er torsdag 18. juni
  • Faktura for høstsemesteret sendes ut i september og for vårsemesteret i januar
  • Kurset varer frem til sommerferien 2020 og de som ikke ønsker å fortsette etter jul må gi beskjed om dette innen 1. desember. De som ønsker å fortsette trenger ikke å gi beskjed om dette. De som slutter midt i et semester vil ikke få kursavgiften refundert med mindre en spiller kan overta plassen på kurset.
  Pris for voksenkurs våren 2020:
  • Kveld- og helgekurs: 5250,- for medlemmer og 6000,- for Ikke-medlemmer.
  • Formiddagskurs: 4500,- for medlemmer og 5250,- for ikke-medlemmer.
  Fordeler ved medlemskap:
  • Prioriteres på kurs og aktiviteter
  • Medlemspris på kurs og på baneleie i hallen
  • Gratis spill på utebanene i sommerhalvåret
  • Gratis deltagelse på oppsamlingstimen fredag
  • Mulighet for deltagelse i lagtennis 
  For 2020 er seniorkontingenten 2800,-.
  Application deadline: 2020-02-29

About Stabekk Tennisklubb

Velkommen til Stabekk Tennisklubb. Vi er en medlemsklubb, men ikke-medlemmer er velkommen til å reservere baner i hallen via Matchi. Utebanene er forbeholdt medlemmer, som spiller gratis ute. Medlemmer kan reservere to timer én uke i forveien. Reserverte timer i hallen refunderes inntil 12 timer før timen starter. Ikke-medlemmer kan reservere bane i hallen tre dager i forveien. Lyset i hallen slås på automatisk 5 minutter før banen er reservert og slås av 10 minutter etter hvis ingen har booket påfølgende time.

Court details

Tennis INDOORS
Hard court (5pcs)
Tennis OUTDOORS
Gravel (7pcs)

Hours of operation

Monday
07:00 - 23:00
Tuesday
07:00 - 23:00
Wednesday
07:00 - 23:00
Thursday
07:00 - 23:00
Friday
07:00 - 21:00
Saturday
08:00 - 20:00
Sunday
08:00 - 22:00

Contact information

https://stabekktennis.no/
post@stabekktennis.no
+47 67 12 02 66
Nyveien 12
1369, Stabekk