Available time slots Saturday 23 November

Loading available time slots

Offers (discount cards, etc.)

Debit/Verdi-kort

Dette kortet fungerer som et klippekort og ved hver banebooking trekkes gjeldende pris fra kortet. Kan benyttes av alle medlemstyper.

Valid until 22 November 2020 incl.

Courses

 • Application

  Høsten 2019 - Tennis Rødt Nivå 6-10 år

  • Period: 26 augusti 2019 - 19 juni 2020

  Tenniskurs Rødt Nivå

  Velkommen til Stabekk Tennis Rødt nivå, for spillere 6-10 år!  Vennligst les informasjonen nøye.  NB! LOGG INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD FØR UTFYLLING AV SKJEMA HVIS SPILLEREN ALLEREDE ER REGISTRERT I MATCHi.

  Vennligst merk: tidligere fakturaer fra Stabekk TK må være betalt for at man skal få plass på kurs fra høsten.

  Ved påmelding samtykkes det til at det kan tas bilder til klubbens hjemmeside og sosiale medier. Hvis man ønsker å reservere seg mot dette, må det noteres nederst i skjemaet.

  Rødt nivå er inndelt i tre nivåer Rød 1, Rød 2 og Rød 3. Størrelsen på rød bane og vanskelighetsgraden på rød ball er tilpasset spillerens fysiske forutsetninger og spillenivå. Treningen er lekbasert, men barnet introduseres for de slagtekniske og taktiske basisferdighetene som vil forberede dem på de mer avanserte tekniske og taktiske ferdighetene som skal læres på sikt. Ulike turneringsformer er en viktig del av treningen og vi øver på det spillerne forventes å kunne når de deltar i turneringer organisert i Team Tennisskolen - Red Tour turneringer.

  • Treningen varer i 55 minutter og foregår på hverdager mellom kl 14-15. 
  • Spillere på Rødt nivå kan delta 1-4 ganger pr uke med forbehold om kapasitet.
  • Kursene starter mandag 26. august og følger skolekalenderen frem til sommerferien 2020. Det er ikke fast trening i høstferien (uke 40) eller i vinterferien (uke 8), men det kan være vi organiserer ferietrening. Info om dette vil da sendes ut i forkant. Siste gang før jul er torsdag 19. desember og oppstart etter jul er mandag 6. januar.  Dersom man ikke ønsker å fortsette etter høstsemesteret, må man melde seg av innen 1. desember. De som vil fortsette trenger ikke å gi beskjed om dette.  Vi sender faktura for høstsemesteret i september og for vårsemesteret i januar.

  Deltagelse på TFO (Tennis-Fritids-Ordning) og taxiordning er tilvalg i skjemaet. 

  Alle som deltar på tenniskurs må ha minimum micromedlemskap og får med dette tilgang til leie av bane i hallen til tennisskolepris.

  Pris for Tennis Rødt Nivå høsten 2020:

  • Én gang pr uke: medlem 2380,- / ikke-medlem 2720,-
  • Én gang pr uke på TFO: 1700,- (dvs 2380,- + 1700,- for tennis og TFO)
  • Én gang pr uke taxi-ordning: 1120,-
  Juniormedlemskap er halv pris fra 1. august: 575,- / For de som ikke har juniormedlemskap er micromedlemskap (150,-) obligatorisk for alle i tennisskolen.
  Ved stor pågang vil spillere som deltok våren 2019 bli prioritert. Deretter prioriterer vi spillere fra nærliggende skoler prioriteres (Lysaker, Jar og Stabekk)  og spillere som deltar to eller flere ganger i uken. 

  Fordeler med Juniormedlemskap:

  • medlemspris på tenniskurs
  • gratis spill på klubbens utebaner, reserveres via MATCHi
  • medlemspris på klubbens internturneringer og camper
  • gratis deltagelse på Team Tennisskolens turneringer - Mini Red Tour
  • medlemspris på lørdagstrening og andre treninger utover ordinært kurs
  For 2020 er prisen for juniormedlemskap 1150,-.
  Informasjon om kurstider og annet kommer etter skolestart, dvs i uke 34.

  Application deadline: 2019-12-31
 • Application

  Høsten 2019 - Tennis Gult Nivå 13-19 år

  • Period: 26 augusti 2019 - 19 juni 2020

  Tenniskurs gult nivå

  Velkommen til Stabekk Tennis Gult nivå, for spillere 13-18 år! Vennligst les informasjonen nøye. NB! LOGG INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD FØR UTFYLLING AV SKJEMA HVIS SPILLEREN ALLEREDE ER REGISTRERT I MATCHi.

  Vennligst merk: tidligere fakturaer fra Stabekk TK må være betalt for at man skal få plass på kurs fra høsten.

  Ved påmelding samtykkes det til at det kan tas bilder til klubbens hjemmeside og sosiale medier. Hvis man ønsker å reservere seg mot dette, må det noteres nederst i skjemaet.

  På Gult nivå fortsetter vi å jobbe med slagtekniske og taktiske basisferdigheter. Vanskelighetsgraden på den tekniske og taktiske innlæringen avhenger av hvor langt spilleren har kommet i sin utvikling. Matchspillet med serve og riktige matchregler innføres på dette nivået. Vi spiller poeng, både singel og double når vi mestrer spillet.

  • Treningen varer i 55 minutter og foregår på mandag, onsdag og fredag kl 17-18 og mandag og onsdag kl 18-19.
  • Spillere på Gult nivå kan delta 1-3 ganger pr uke (ved deltagelse to ganger må man regne med å spille på fredag).
  • Kursene starter mandag 26. august og følger skolekalenderen frem til sommerferien. Siste gang før jul er fredag 20. desember.  Ingen trening i høstferien (uke 40) eller i vinterferien (uke 8). Dersom man ikke ønsker å fortsette etter høstsemesteret, må man melde seg av innen 1. desember. De som vil fortsette trenger ikke å gi beskjed om dette. Vi fakturerer for høstsemesteret i september og for vårsemesteret i januar.

  Pris for Tennis Gult nivå høsten 2019

  Èn gang pr uke (55 min): medlem 3070,- / ikke-medlem 3400,- 

  Juniormedlemskap er 1150,- for 2019 / Micromedlemskap: 150,- er obligatorisk for alle som ikke er juniormedlem. Dette gir rett til leie av bane til 150,- pr time og deltagelse på Yellow Drop-in på lørdag. Det er obligatorisk med juniormedlemskap for spillere som deltar to ganger i uken.

  Spillere som deltok på kurs våren 2019 prioriteres.

  Fordeler med Juniormedlemskap:

  • medlemspris på tenniskurs
  • gratis spill klubbens utebaner
  • medlemspris på klubbens internturneringer og camper
  • gratis deltagelse på Team Tennisskolen turneringer - Yellow Tour

  For 2020 er prisen på juniormedlemskap 1150,-

  Informasjon om kurstider og annet kommer etter skolestart, dvs i uke 34.

  Application deadline: 2019-12-31
 • Application

  Høsten 2019 - Voksenkurs

  • Period: 26 augusti 2019 - 19 juni 2020

  Påmelding voksenkurs sesongen 2019/2020

  Vennligst les informasjonen nøye. NB! LOGG INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD FØR INNFYLLING HVIS DU ALLEREDE ER REGISTRERT I MATCHi.  Vennligst merk: tidligere fakturaer fra Stabekk TK må være betalt for at man skal få plass på kurs fra høsten.

  • Voksenkursene følger skolerkalenderen i Bærum og har opphold i høstferien, vinterferien, påskeferien og på helligdager og inneklemte dager
  • Kursets varighet er 55 minutter
  • Oppstart er mandag 26. august og siste gang før jul er torsdag 19. desember. Avmelding innen 23. august hvis man ikke ønsker plassen tildelt.
  • Oppstart etter nyttår er mandag 6. januar og siste kursdag før sommerferien er torsdag 18. juni
  • Faktura for høstsemesteret sendes ut i september og for vårsemesteret i januar
  • Kurset varer frem til sommerferien 2020 og de som ikke ønsker å fortsette etter jul må gi beskjed om dette innen 1. desember. De som ønsker å fortsette trenger ikke å gi beskjed om dette. De som slutter midt i et semester vil ikke få kursavgiften refundert med mindre en spiller kan overta plassen på kurset.
  Pris for voksenkurs høsten 2019:
  • Kveld- og helgekurs: 4000,- for medlemmer og 4500,- for Ikke-medlemmer.
  • Formiddagskurs: 3500,- for medlemmer og 4000,- for ikke-medlemmer.
  Fordeler ved medlemskap:
  • Prioriteres på kurs og aktiviteter
  • Medlemspris på kurs og på baneleie i hallen
  • Gratis spill på utebanene i sommerhalvåret
  • Gratis deltagelse på oppsamlingstimen fredag
  • Mulighet for deltagelse i lagtennis 
  Medlemskontingent er halv pris fra august. For 2020 er seniorkontingenten 2800,-.

  Informasjon om kurstider og annet kommer etter skolestart, dvs i uke 34.
  Application deadline: 2020-01-31

Activities

About Stabekk Tennisklubb

Velkommen til Stabekk Tennisklubb. Vi er en medlemsklubb, men ikke-medlemmer er velkommen til å reservere baner i hallen via Matchi. Utebanene er forbeholdt medlemmer, som spiller gratis ute. Medlemmer kan reservere to timer én uke i forveien. Reserverte timer i hallen refunderes inntil 12 timer før timen starter. Ikke-medlemmer kan reservere bane i hallen tre dager i forveien. Lyset i hallen slås på automatisk 5 minutter før banen er reservert og slås av 10 minutter etter hvis ingen har booket påfølgende time.

Court details

Tennis INDOORS
Hard court (5pcs)
Tennis OUTDOORS
Grus (7pcs)

Hours of operation

Monday
07:00 - 23:00
Tuesday
07:00 - 23:00
Wednesday
07:00 - 23:00
Thursday
07:00 - 23:00
Friday
07:00 - 21:00
Saturday
08:00 - 20:00
Sunday
08:00 - 22:00

Contact information

https://stabekktennis.no/
post@stabekktennis.no
+47 67 12 02 66
Nyveien 12
1369, Stabekk