Användarvillkor

Allmänna villkor

Allmänna användarvillkor för MATCHi, http://www.matchi.se
Senast ändrade 2018-05-24

De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.matchi.se (”Webbplatsen”). Användarvillkor är tillämpliga på alla tjänster, på all användning och på allt innehåll på Webbplatsen.


Tjänsterna tillhandahålls av MATCHi AB, 556871-6129 (”MATCHi”). MATCHi har rätt att vidta rättsliga åtgärder vid all form av spridning, reproduktion eller användning av dessa Användarvillkor, för annat än personligt bruk, om skriftligt tillstånd från MATCHi ej har erhållits.

Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du accepterar Användarvillkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på Webbplatsen. Din användning av Webbplatsen bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.


Ändringar av användarvillkor

MATCHi förbehåller sig rätten att utan varsel ändra Användarvillkor.


MATCHi:s åtaganden

MATCHi skall på distans via Internet och med elektroniska medel tillhandahålla matchnings- och bokningstjänster på nätet.


Användarens åtaganden

Information som lämnas eller skickas till MATCHi måste vara sanningsenlig och korrekt. Detta avser till exempel personnamn.

Du förbinder dig särskilt att vid användande av Webbplatsen och dess tjänster följa tillämplig lagstiftning samt att respektera tredje mans och utomstående parters rättigheter och dessa Användarvillkor.

För bästa trivsel på Webbplatsen och för att tillhandahålla en trygg och säker miljö förbinder du dig att:

  • Agera på ett korrekt sätt gentemot MATCHi och andra användare på Webbplatsen.

  • Foton och annan information i form av data eller filer som tillhandahålls av dig ska vara anständiga och uteslutande handla om dig eller annan person som lämnat sitt samtycke därtill.

  • Endast använda dina användaruppgifter i syfte att själv få tillgång till Webbplatsen.

  • Du har inte rätt att yppa, sprida eller göra dina användaruppgifter tillgängliga för utomstående.


Länkar till andra webbsidor

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av MATCHi och MATCHi är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan undantag alla länkar till externa webbsidor. MATCHi är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från Webbplatsen. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring. MATCHi erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder inte nödvändigtvis att MATCHi sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.


Copyright och information av varumärken

Allt innehåll på Webbplatsen är: Copyright 2013 by MATCHi och/eller deras partners. Alla rättigheter förbehålls. Du får inte på något sätt publicera, sprida eller återge material, varumärken, bilder eller annan immateriell rättighet eller av tredje man ägd information i någon form, kommersiellt eller privat, utan att först ha erhållit tillstånd från dylika verks ägare eller rättighetsinnehavare.


Missbruk och olovlig användning

Vid användning av Webbplatsen, bekräftar och garanterar du att du inte kommer att använda den på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta, förstöra eller på andra sätt negativt påverka andra användares besök på Webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit skriftligt tillstånd till genom Webbplatsen.

Du accepterar att: Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra. Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av skadligt eller opassande material eller information. Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren. Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster. Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel. Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

MATCHi har ingen förpliktelse att övervaka alla tjänster på Webbplatsen. Dock förbehåller MATCHi sig rätten att utvärdera material som är upplagt på Webbplatsen. MATCHi förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.


Uppsägning/tillgångsbegränsning

MATCHi förbehåller sig rätten att utan varsel säga upp din tillgång till Webbplatsen och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.


Förbehåll och ansvarsfrånsägelse

Under inga omständigheter ska MATCHi bli ersättningsskyldigt för indirekta skador eller direkta skador som drabbar dig som användare där du själv har bidragit till skadan.

I den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lagstiftning, friskriver sig MATCHi härmed från alla utfästelser, garantier, villkor eller andra bestämmelser (inklusive men inte begränsat till uttryckliga eller underförstådda garantier beträffande kvalitet eller lämplighet) som avser Webbplatsen.


General Data Protection Regulation (GDPR)

MATCHi hanterar köparens personuppgifter i enlighet med GDPR (general data protection regulation) och lämnar aldrig ut dem till part som ej är ansluten till MATCHi. Enda undantaget är om vi explicit, vid köptillfället, ber om ditt godkännande.

Läs mer om vår integritetspolicy här.


Cookies

Cookies är nödvändiga för att du som användare ska kunna använda MATCHi och dess funktioner på återkommande basis. MATCHi använder cookies när du besöker sajten. En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

MATCHi använder sig av så kallade session-cookies. Dessa innehåller en ID-sträng för att MATCHi:s servrar skall kunna urskilja din webbläsare från andra besökares webbläsare. En session-cookie sparas i minnet så länge du besöker MATCHi. Så snart du lämnar MATCHi eller stänger webbläsaren så raderas din session och därmed också din session-cookie.

För att du som användare ska kunna loggas in automatiskt används autologin-cookies. MATCHi samlar även statistik kring besökare på sajten med hjälp av cookies. Informationen som samlas in kan t.ex. vara uppgifter om vilka sidor som har besökts på MATCHi och hur lång tid användaren spenderar på sajten. Sådan statistik innehåller inte någon form av personlig information.

Du har rätt att förhindra att MATCHi lagrar cookies på din dator, men du kan då av funktionella skäl inte använda MATCHi längre. Du kan också själv välja på vilken nivå du vill acceptera cookies för din webbläsare.


Tillämplig lagstiftning

Dessa Användarvillkor samt tvister med anledning av dessa eller användande av Webbplatsen skall regleras och tolkas enligt svensk rätt. Eventuella tvister skall avgöras av svensk allmän domstol.


Om oss

Tjänsterna tillhandahålls av MATCHi AB, organisationsnummer 556871-6129. Töpelsgatan 7, SE-41655 Göteborg


Köpvillkor

Senast ändrade 2018-05-24


Priser

Samtliga priser är angivna inkl. moms.


Säljare

Anslutna partners/anläggningar (säljare) säljer tjänster, företrädesvis bokningar, via MATCHi (förmedlare).


Köp

Köp kan endast ske via Webbplats. Vi accepterar inte köp via telefon, fax eller mejl. Vi förbehåller oss rätten att logga kundens IP-nummer vid köp.


Kortuppgifter

Hanteringen av kortuppgifter sker hos vår samarbetspartner Adyen, en PCI-certifierad betalväxel. Samtliga transaktioner hos Adyen är krypterade med högsta möjliga säkerhet och MATCHi ser aldrig köparens kortuppgifter.


Betalning

Betalning kan ske med bank-, betal- eller kreditkort som är kopplade till Visa, MasterCard, American Express eller Maestro. Du kan även betala med av MATCHi tillhandahållna digitala klippkort. Inga extra avgifter tillkommer. Avbokning med återbetalning är generellt möjligt fram till sex timmar innan bokad tid, dock kan särskilda villkor föreligga vid köptillfället och finns då angivna där. Vid avbokning av tid som betalats med bank-, betal- eller kreditkort tas en avbokningsavgift på 12,50 SEK ut.

Du måste vara minst 18 år gammal för att genomföra köp om inget annat anges i specifika villkor vid genomförandet av köpet.


Ångerrätt

Tidsbegränsade tjänsteerbjudanden

Enligt lagen om Distans och hemförsäljning (3§ SFS 2005:59) finns ingen ångerrätt på den här typen av erbjudanden, men på de flesta köp finns det möjlighet att avboka fram till sex timmar innan utsatt tid för leverans av köpt tjänst.


Missbruk

Vid missbruk av tjänsten reserverar vi oss rätten att stänga av användaren. Utifall så sker förfaller alla eventuella tillgodohavanden användaren har.


Utnyttjanderätt av köpt tjänst

Köpt tjänst kan endast utnyttjas i sin helhet vid ett tillfälle. Det är varken möjligt att återfå tjänsten eller delar av den som kontanter eller att spara den för framtida användning. Köpet är personligt och kan inte delas på flera om detta inte uttryckligen har angetts. Läs även noga de särskilda villkor som kan finnas för ett specifikt köp.