Brukervilkår

Allmenne vilkår

Generelle vilkår for bruk av MATCHi, http://www.matchi.se
Sist oppdatert 2013-01-28

De generelle bruksvilkårene ("vilkår for bruk") er tilgjengelige på nettsiden http://www.matchi.se ("Webbplatsen"). Vilkår for bruk er gjeldende for alle tjenester, all bruk og alt innhold på nettsiden.


Tjenestene tilgjengeliggjort av MATCHi AB, 556871-6129 (”MATCHi”). MATCHi har rett til å gå til rettslige skritt ved all form av spredning, reproduksjon eller bruk av disse Brukervilkår, for annet enn personlig bruk, om skriftligt tillatelse fran MATCHi ikke er undertegnet.

websiten tilbys under forutsetning av at du aksepterer brukervilkårene uten forbehold. Dette gjelder selv om vilkår som fremgår av andre sider på websiten. Din bruk av websiten bekrefter denne avtalen på alle punkter og vilkår.


Endringer av brukervilkår

MATCHi forbeholder seg retten til uten varsel å endre brukervilkår.


MATCHi:s forpliktelser

MATCHi skal på avstand via Internett og med elektroniske middel opprettholde matchings- og bookingstjenester på nettet.


Brukerens rettigheter

Informasjon som legges igjen eller sendes til MATCHi må være sann og korrekt. Dette betyr for eksempel personnavn.

Du binder deg særskilt til ved anvendelse av websiten og dets tjenester å følge gjeldende lov samt å respektere tredjeparts og utenforstående parters rettigheter og disse brukervilkår.

For å nyte Webbplatsen best mulig og for å opprettholde et behagelig og trygt miljø, lover du å:

  • Handle på et korrekt vil imot MATCHi og andre brukere på Websiten.

  • Fotoer og annen informasjon i form av data eller filer som gjøres tilgjengelig av deg skal være anstendig og utelukkende handle om deg eller annen person som har gitt sitt samtykke til deg.

  • Kun bruk dine brukeropplysninger for å få tilgang til websiten.

  • Du har ikke rett til å avsløre, spre eller gjøre dine brukeropplysninger tilgjengelig for utenforstående.


Lenker til andre websider

Websiten kan inneholde lenker til andre webbsider ("Linker"). Disse websidene kontrolleres ikke av MATCHi og MATCHi er på grunn av dette ikke ansvarig for innholdet på disse websider, dette gjelder uten unntak alle lenker til eksterne websider. MATCHi er heller ikke ansvarig for overføring av data fra de eksterne lenkene som refereres fra Websiten. Dette gjelder uten unntak og alle former for overføring. MATCHi tilbyr kun disse lenkene som en tjeneste for brukeren. Forekomsten av disse lenkene betyr ikke nødvendigvis at MATCHi sympatiserer med de oppfatninger som disse websidene eller deres operatører fremstiller.


Copyright og informasjon av varemerken

Alt innhold på siden er: Opphavsrett 2013 av MATCHi og/eller deres partnere. Alle rettigheter forbeholdt. Du kan ikke på noe vis publisere, distribuere eller reprodusere materialet, merkevarene, bildene eller annet åndsverk eller tredjeparts proprietære informasjon i noen form, kommersiell eller privat, uten først å ha fått tillatelse fra eierne til verket eller rettighetshaverne.


Missbruk og ulovlig bruk

Ved bruk av websiten, bekrefter og garanterer du at du ikke kommer til å bruke den på en sånn måte at det strider mot norsl lovgivning eller vilkårene på denne siden. Du får under ingen omstendigheter bruke websiten slik at den kan skade, deaktivere, overbelaste, ødelegge eller på annet vis negativt påvirke andre brukeres besøk på websiten. Du får ikke skaffe tillgang eller forsøke å få tilgang til materiale som du ikke har innhentet skriftlig tillatelse til gjennom websiten.

Du godtar at: du på ingen måte skal krenke andres sikkerhet. Du skal ikke publisere, laste opp eller distribuere noen form for skadelig eller upassende materiale eller informasjon. Du skal ikke laste opp filer eller annet materiale som er beskyttet av lover om opphavsrett, med mindre du innehar disse rettighetene eller har uttrykkelig tillatelse fra innehaveren. Du skal ikke annonsere, promotere eller på noen måte prøve å selge varer eller tjenester. Du skal ikke utføre undersøkelser, formidle kjedebrev eller organisere pyramidespill. Du skal ikke laste ned filer som ikke kan distribueres under lover om kopirett, uavhengig av hvorvidt du har kjennskap til dette.

MATCHi har ingen forpliktelse til å overvåke alla tjenester på websiten. MATCHi forbeholder seg retten til å evaluere materiale som er lastet opp på websiten. MATCHi forbeholder seg retten til å ekskludere og forhindre tilgang til materiale og uten å legge igjen beskjed fjerne slikt materiale.


Oppsigelse/tilgangsbegrensning

MATCHi forbeholder seg retten til uten varsel å si opp din tilgang til websiten og dens relaterte tjenester. Du som gjest, bruker eller medlem av denne websiten aksepterer herved disse vilkår. Overtredelse av disse vilkår kan medføre utestenging fra websiten og i verste fall søksmål i henhold til svensk og internasjonal lovgivning.


Forbehold og ansvarsfraskrivelse

MATCHi skal under ingen omstendigheter bli erstatningspliktig for inndirekte eller direkte skader som rammer deg som bruker der du selv har bidratt til skaden.

I den utstrekning det er mulig under gjeldende lov, fraskriver MATCHi seg herved fra alle løfter, garantier, vilkår eller andre bestemmelser (inklusive men ikke begrenset til uttrykkelige eller underforståtte garantier vedrørende kvalitet eller egnethet) relatert til websiten.


Om personopplysningene

MATCHi håndterer kjøperens personopplysninger i henhold til Personopplysningsloven og gir de aldri ut til 3. part som ikke er tilsluttet MATCHi. Eneste unntaket er om vi eksplisitt, på kjøpstidspunktet ber om ditt samtykke til dette.

MATCHi behandler all informasjon om deg som bruker, dvs personnavn, mail og øvrige opplysninger, med fortrolighet. Behandlingen av dissa opplysninger skjer for administrasjon av kundeforholdet mellom deg og de anlegg og partnere som er tilsluttet MATCHi samt for å levere viktig informasjon om dine kjøpte tjenester (for eksempel bookingsbekreftelse). Etter registrering kan du få utsending av MATCHi og fra tilsluttede partnere. Du kan når som helst takke nei til disse utsendinger.


Cookies

Cookies er nødvendige for at du som anvender skal kunne bruke MATCHi og dens funksjoner på tilbakevendende basis. MATCHi bruker cookies når du besøker siten. En cookie er en liten informasjonsfil som legges til i brukerens data. Cookien kan ikke identifisere deg personlig, men webleseren som er installert på din data og som du bruker ved besøket. Cookien inneholder ikke virus og den kan heller ikke ødelegge annen informasjon på din data.

MATCHi bruker session-cookies. Disse inneholder en ID-streng for at MATCHi:s servere skal kunne skille ut din webleser fra andre besøkeres weblesere. En session-cookie lagres i minnet så lenge du besøker MATCHi. Så snart du forlater MATCHi eller stenger webleseren så slettes din session och dermed også din session-cookie.

For at du som bruker skal kunne logges inn automatisk brukes autologin-cookies. MATCHi samler statistikk om besøkende på siten ved hjelp av cookies. Informasjonen som samles inn kan f.eks. være opplysninger om hvilke sider som er besøkt på MATCHi og hvor lang tid brukeren tilbringer på siten. Slik statistikk inneholder ikke noen form av personlig informasjon.

Du har rett til å forhindre at MATCHi lagrer cookies på din data, men du kan da av funktionelle årsaker ikke bruke MATCHi lengre. Du kan også selv velge på hvilket nivå du vil akseptere cookies for din weblesar.


Gjeldende lov

Disse bruksvilkårene, samt tvister som skyldes disse eller bruk av nettstedet, skal reguleres og fortolkes i henhold til svensk lov. Eventuelle tvister skal løses av den svenske hoveddomstolen.


Om oss

Tjenestene leveres av MATCHi AB, organisationsnummer 556871-6129. Viktoriagatan 19, SE-41125 Göteborg


Kjøpsvilkår

Sist endret 04-04-2013


Priser

Samtlige priser er angitt i NOK inkl. moms.


Selger

Tilsluttede partnere/anlegg (selger) selger tjenester, fortrinnsvis bookinger, via MATCHi (formidler).


Kjøp

Kjøp kan kun skje via website. Vi aksepterer ikke kjøp via telefon, fax eller mail. Vi forbeholder oss retten til å logge kundens IP-nummer ved kjøp.


Kortopplysninger

Hånteringen av kortopplysningene skjer hos vår samarbeidspartner Nets, en PCI-certifisert betalingsleverandør. Samtlige transaksjoner hos Nets er krypterte med høyeste mulige sikkerhet og MATCHi ser aldri kjøperens kortopplysninger.


Betaling

Betaling kan skje med debet eller kredittkort som er koblet til Visa, MasterCard American Express eller Maestro. Du kan også betale med MATCHi tilgjengelige digitale klippekort. Ingen ekstra avgifter tilkommer. Avbooking med tilbakebetaling er generelt mulig frem til seks timer før booket tid, selv om spesielle vilkår forekommer ved noen kjøp og finnes i såfall angitt der. Ved avbooking av tid som er betalt med debet-, eller kredittkort tas en avbookingsavgift, vanligtvis ligger den på 12.50 NOK, noe som fremgår i ved avbookingen.

Du må være minst 18 år gammel for å gjennomføre kjøp om ikk3 annet angis i spesifikke vilkår ved gjennomføringen av kjøpet.


Ångrerett

Tidsbegrenset tjenestetilbud

I henhold til Lov om fjernsalg og dørsalg (3§ SFS 2005:59) er det ingen angrerett på denne typen tjenester, men de fleste kjøp er likevel mulige å kansellere inntil seks timer før det aktuelle tidspunktet for levering og kjøp av tjenesten.


Missbruk

Ved missbruk av tjenesten reserverer vi oss retten til å stenge ute brukeren. Om det skjer forfaller alle eventuelle tilgodehavende brukeren har.


Riktig utnyttelse av den kjøpte tjenesten

Kjøpt tjeneste kan kun utnyttes i sin helhet ved et tilfelle. Det er hverken mulig å få tilbake tjenesten eller deler av den som kontanter eller å lagre den for fremtidig bruk. Kjøpet er personlig og kan ikke deles på flere om dette ikke uttrykkelig er angitt. Les også nøye de særskilte vilkår som kan finnes før et spesifikt kjøp.