Available time slots

Thursday 03 December
Loading available time slots

Apply for a new membership here.

Offers (discount cards, etc.)

Höstkort Junior 2020

Höstkort Junior! Gäller för spel från den 26:e Augusti fram till den 31:e Januari 2021, och berättigar till obegränsat spel dock max 1h / dag. Kortet är personligt dvs att kortägaren ska vara på plats och spela på banan under bokad tid. Gäller alla lediga tider. Detta kortet är skapat för juniorer som tränar med juniorer. Obligatoriskt medlemskap i klubben krävs för att köpa kortet. Man kan ha 2st tider bokade framåt i tiden, dessa måste förbrukas innan man kan boka på nytt med kortet. Medlemskap ansöker man om via matchi.se Pris junior ( 0-18 år) 1000 kr OBS Kortinnehavare måste spela på bokad tid. Om annan eller andra spelare spelar på bokad tid dras kortet omedelbart in utan ekonomisk kompensation. Om inte den bokade tiden ska nyttjas, snälla boka av den så andra får chans boka tiden.

Valid until 31 January 2021 incl.

Höstkort vuxen 2020

Höstkort Vuxen! Gäller för spel från den 26:e Augusti fram till den 31:e Januari 2021, och berättigar till obegränsat spel dock max 1h / dag. Kortet är personligt dvs att kortägaren ska vara på plats och spela på banan under bokad tid. Gäller alla lediga tider. Man kan ha 2st tider bokade framåt i tiden, dessa måste förbrukas innan man kan boka på nytt med kortet. Obligatoriskt medlemskap i klubben krävs för att köpa kortet. Medlemskap ansöker man om via matchi.se Pris Vuxen ( 18 år - ) 1500 kr OBS Kortinnehavare måste spela på bokad tid. Om annan eller andra spelare spelar på bokad tid dras kortet omedelbart in utan ekonomisk kompensation. Om inte den bokade tiden ska nyttjas, snälla boka av den så andra får chans boka tiden.

Valid until 31 January 2021 incl.

Höstkort Familj 2020

Höstkort Familj! Gäller för spel från den 26:e Augusti fram till den 31:e Januarii 2021, och berättigar till obegränsat spel dock max 1h / dag. Kortet är kopplat till familjen så någon i familjen ska vara på plats och spela på banan under bokad tid. Gäller alla lediga tider. Man kan ha 2st tider bokade framåt i tiden, dessa måste förbrukas innan man kan boka på nytt med kortet. Obligatoriskt medlemskap i klubben krävs för att köpa kortet. Medlemskap ansöker man om via matchi.se Pris Familj 2000kr OBS Kortinnehavare måste spela på bokad tid. Om annan eller andra spelare spelar på bokad tid dras kortet omedelbart in utan ekonomisk kompensation. Om inte den bokade tiden ska nyttjas, snälla boka av den så andra får chans boka tiden.

Valid until 31 January 2021 incl.

Courses

 • Application

  Bollekis HT20/VT21

  • Period: 22 August 2020 - 06 June 2021

  Information om Bollekis - läs mer här

  Villkor för anmälan

  - Anmälan avser alltid två terminer (termin1 och 2). Medlemskap är obligatoriskt.
  - Anmälan är bindande d.v.s. man kan inte spela 1 eller 2 gånger och sedan hoppa av utan att betala terminsavgift.
  - Anmälan till termin 1 skall vara inne senast 31/5. Spelare som spelade senaste terminen, termin 2 är garanterad plats om anmälan gjorts innan 31/5. OBS gäller inte om man hoppat av under terminens gång.
  - Anmäler man sig efter terminsstart tilldelas man en spelplats om plats finns, spelplatsen meddelas då till angiven mailadress. Om vi inte hittar spelplats omgående står man kvar i kö under löpande spelår höst/vår.
  - Nyanmälda spelare tilldelas plats i efter turordning och spelnivå.
  -Schemat med spelplatser publiceras på Torslanda TKs hemsida ca 2 veckor innan terminsstart, www.torslandatk.se därefter har man 1 vecka på sig att meddela om tiden inte passar.
  - Uppsägning av plats inför termin 2 sker senast 17 december. Om ingen uppsägning av plats gjorts enligt ovan förbinder man sig att betala full avgift för termin 2.
  - Uppsägning kan enbart göras genom att maila daniel@torslandatk.se
  Terminerna omfattar ca 18 veckor/termin, start och slut publiceras på vår hemsida i aktivitetskalendern. Röda dagar eller helgdagar som infaller på ens speldag kompenseras inte. Tänk på att termin 1 fortsätter några veckor in på det nya året.
  - Man har själv ansvar för att gå in på hemsidan och se vilka speltillfällen man fått.
  - För barnhämtning vid skola godkänner jag som förälder att Torslanda TK får lov att hämta mitt barn.
  - Fakturering sker i samband med terminsstart termin 1 samt i december för termin 2.
  - Torslanda TK har rätten till schemaändringar under terminernas gång.
  - OBS glöm inte tiden för att garanteras plats inför termin 1 är 31/5.


  Application deadline: 2020-12-31
 • Application

  Minitennis HT20/VT21

  • Period: 22 August 2020 - 06 June 2021

  Information om Minitennis - läs mer här

  Villkor för anmälan

  - Anmälan avser alltid två terminer (termin1 och 2). Medlemskap är obligatoriskt.
  - Anmälan är bindande d.v.s. man kan inte spela 1 eller 2 gånger och sedan hoppa av utan att betala terminsavgift.
  - Anmälan till termin 1 skall vara inne senast 31/5. Spelare som spelade senaste terminen, termin 2 är garanterad plats om anmälan gjorts innan 31/5. OBS gäller inte om man hoppat av under terminens gång.
  - Anmäler man sig efter terminsstart tilldelas man en spelplats om plats finns, spelplatsen meddelas då till angiven mailadress. Om vi inte hittar spelplats omgående står man kvar i kö under löpande spelår höst/vår.
  - Nyanmälda spelare tilldelas plats i efter turordning och spelnivå.
  - Schemat med spelplatser publiceras på Torslanda TKs hemsida ca 2 veckor innan terminsstart, www.torslandatk.se därefter har man 1 vecka på sig att meddela om tiden inte passar.
  - Uppsägning av plats inför termin 2 sker senast 17 december. Om ingen uppsägning av plats gjorts enligt ovan förbinder man sig att betala full avgift för termin 2.
  - Uppsägning kan enbart göras genom att maila daniel@torslandatk.se
  Terminerna omfattar ca 18 veckor/termin, start och slut publiceras på vår hemsida i aktivitetskalendern. Röda dagar eller helgdagar som infaller på ens speldag kompenseras inte. Tänk på att termin 1 fortsätter några veckor in på det nya året.
  - Man har själv ansvar för att gå in på hemsidan och se vilka speltillfällen man fått.
  - För barnhämtning vid skola godkänner jag som förälder att Torslanda TK får lov att hämta mitt barn.
  - Fakturering sker i samband med terminsstart termin 1 samt i december för termin 2.
  - Torslanda TK har rätten till schemaändringar under terminernas gång.
  - OBS glöm inte tiden för att garanteras plats inför termin 1 är 31/5.


  Application deadline: 2020-12-31
 • Application

  Tennisskola HT20/VT21

  • Period: 22 August 2020 - 06 June 2021

  Information om Tenniskola - läs mer här

  Villkor för anmälan

  - Anmälan avser alltid två terminer (termin1 och 2). Medlemskap är obligatoriskt.
  - Anmälan är bindande d.v.s. man kan inte spela 1 eller 2 gånger och sedan hoppa av utan att betala terminsavgift.
  - Anmälan till termin 1 skall vara inne senast 31/5. Spelare som spelade senaste terminen, termin 2 är garanterad plats om anmälan gjorts innan 31/5. OBS gäller inte om man hoppat av under terminens gång.
  - Anmäler man sig efter terminsstart tilldelas man en spelplats om plats finns, spelplatsen meddelas då till angiven mailadress. Om vi inte hittar spelplats omgående står man kvar i kö under löpande spelår höst/vår.
  - Nyanmälda spelare tilldelas plats i efter turordning och spelnivå.
  - Schemat med spelplatser publiceras på Torslanda TKs hemsida ca 2 veckor innan terminsstart,www.torslandatk.se därefter har man 1 vecka på sig att meddela om tiden inte passar.
  - Uppsägning av plats inför termin 2 sker senast 17 december. Om ingen uppsägning av plats gjorts enligt ovan förbinder man sig att betala full avgift för termin 2.
  - Uppsägning kan enbart göras genom att maila daniel@torslandatk.se
  Terminerna omfattar ca 18 veckor/termin, start och slut publiceras på vår hemsida i aktivitetskalendern. Röda dagar eller helgdagar som infaller på ens speldag kompenseras inte. Tänk på att termin 1 fortsätter några veckor in på det nya året.
  - Man har själv ansvar för att gå in på hemsidan och se vilka speltillfällen man fått.
  - För barnhämtning vid skola godkänner jag som förälder att Torslanda TK får lov att hämta mitt barn.
  - Fakturering sker i samband med terminsstart termin 1 samt i december för termin 2.
  - Torslanda TK har rätten till schemaändringar under terminernas gång.
  - OBS glöm inte tiden för att garanteras plats inför termin 1 är 31/5.


  Application deadline: 2020-12-31
 • Application

  On the move/way HT20/VT21

  • Period: 22 August 2020 - 06 June 2021

  Information om tävlingsgrupp On the Move/Way - läs mer här

  Villkor för anmälan

  - Anmälan avser alltid två terminer (termin1 och 2). Medlemskap är obligatoriskt.
  - Anmälan är bindande d.v.s. man kan inte spela 1 eller 2 gånger och sedan hoppa av utan att betala terminsavgift.
  - Anmälan till termin 1 skall vara inne senast 31/5. Spelare som spelade senaste terminen, termin 2 är garanterad plats om anmälan gjorts innan 31/5. OBS gäller inte om man hoppat av under terminens gång.
  - Anmäler man sig efter terminsstart tilldelas man en spelplats om plats finns, spelplatsen meddelas då till angiven mailadress. Om vi inte hittar spelplats omgående står man kvar i kö under löpande spelår höst/vår.
  - Nyanmälda spelare tilldelas plats i efter turordning och spelnivå.
  - Schemat med spelplatser publiceras på Torslanda TKs hemsida ca 2 veckor innan terminsstart,www.torslandatk.se därefter har man 1 vecka på sig att meddela om tiden inte passar.
  - Uppsägning av plats inför termin 2 sker senast 17 december. Om ingen uppsägning av plats gjorts enligt ovan förbinder man sig att betala full avgift för termin 2.
  - Uppsägning kan enbart göras genom att maila daniel@torslandatk.se 
  Terminerna omfattar ca 18 veckor/termin, start och slut publiceras på vår hemsida i aktivitetskalendern. Röda dagar eller helgdagar som infaller på ens speldag kompenseras inte. Tänk på att termin 1 fortsätter några veckor in på det nya året.
  - Man har själv ansvar för att gå in på hemsidan och se vilka speltillfällen man fått.
  - För barnhämtning vid skola godkänner jag som förälder att Torslanda TK får lov att hämta mitt barn.
  - Fakturering sker i samband med terminsstart termin 1 samt i december för termin 2.
  - Torslanda TK har rätten till schemaändringar under terminernas gång.
  - OBS glöm inte tiden för att garanteras plats inför termin 1 är 31/5.


  Application deadline: 2020-12-31
 • Application

  Vuxentennis HT20/VT21

  • Period: 22 August 2020 - 06 June 2021

  Information om Vuxentennis - läs mer här

  Villkor för anmälan

  - Anmälan avser alltid två terminer (termin1 och 2). Medlemskap är obligatoriskt.
  - Anmälan är bindande d.v.s. man kan inte spela 1 eller 2 gånger och sedan hoppa av utan att betala terminsavgift.
  - Anmälan till termin 1 skall vara inne senast 31/5. Spelare som spelade senaste terminen, termin 2 är garanterad plats om anmälan gjorts innan 31/5. OBS gäller inte om man hoppat av under terminens gång.
  - Anmäler man sig efter terminsstart tilldelas man en spelplats om plats finns, spelplatsen meddelas då till angiven mailadress. Om vi inte hittar spelplats omgående står man kvar i kö under löpande spelår höst/vår.
  - Nyanmälda spelare tilldelas plats efter turordning och spelnivå.
  - Schemat med spelplatser publiceras på Torslanda TKs hemsida ca 2 veckor innan terminsstart, www.torslandatk.se därefter har man 1 vecka på sig att meddela om tiden inte passar.
  - Uppsägning av plats inför termin 2 sker senast 17 december. Om ingen uppsägning av plats gjorts enligt ovan förbinder man sig att betala full avgift för termin 2.
  - Uppsägning kan enbart göras genom att maila daniel@torslandatk.se
  Terminerna omfattar ca 18 veckor/termin, start och slut publiceras på vår hemsida i aktivitetskalendern. Röda dagar eller helgdagar som infaller på ens speldag kompenseras inte. Tänk på att termin 1 fortsätter några veckor in på det nya året.
  - Man har själv ansvar för att gå in på hemsidan och se vilka speltillfällen man fått.
  - Fakturering sker i samband med terminsstart termin 1 samt i december för termin 2.
  - Torslanda TK har rätten till schemaändringar under terminernas gång.
  - OBS glöm inte tiden för att garanteras plats inför termin 1 är 31/5.


  Application deadline: 2020-12-31

Applications

Coach

About Daniel

Ansvarig: Tennisskolan


Contact Daniel

About Kevin

Ansvarig: Vuxentennis tillsammans med Linnea Eide

Contact Kevin

About Linnea

Ansvarig: Bollekis & Minitennis samt Vuxentennis

Contact Linnea

About Tony

Ansvarig: Verksamhetsansvarig/chefstränare
Tävlingsgrupper, On the move.


Contact Tony

Activities

 • SENIORTENNIS

  Book directly

  2020-12-10, 09:00 120 min
  1 / 12
  Membership required. Please contact the venue
  2020-12-17, 09:00 120 min
  0 / 12
  Membership required. Please contact the venue
  2020-12-24, 09:00 120 min
  0 / 12
  Membership required. Please contact the venue
  2020-12-31, 09:00 60 min
  0 / 12
  Membership required. Please contact the venue
  Show more occasions (totally 27)
 • Privatträning med Daniel

  Level: 1 - 10
  Passa på att boka 1h privatträning med Daniel. Du/ni och Daniel kommer överens om hur ni tillsammans vill lägga upp timman och vad du vill träna på.

  Book directly

  2020-12-11, 06:00 60 min
  0 / 20
  Book
  Show more occasions (totally 1)
 • Veteran drop in tennis

  Veteran drop in tennis är ett pass för dig som är 65+. Passet består av mycket spel och roliga poängövningar. Det är alltid 1 tränare på plats.

  Book directly

  2020-12-11, 06:00 60 min
  0 / 4
  Book
  Show more occasions (totally 1)
 • Bollmaskin inkl bana och bollar

  Nu kan man hyra vår bollmaskin på klubben!
  250:-/h med bana, bollar och maskinen. (tränare ingår ej)
  Manual för hur maskinen fungerar finns tillgänglig och vi är på plats vid dessa bokningstillfällen.

  Book directly

  2020-12-11, 06:00 60 min
  0 / 1
  Membership required. Please contact the venue
  Show more occasions (totally 1)
 • Öppet pass

  Level: 4 - 7
  Öppet pass utan tränare. Spelarna organiserar sig själva. Bollar finns att låna på klubben. Ett perfekt pass för er som vill spela mot nya motståndare alt saknar motstånd. Spelnivå medel.

  Book directly

  2020-12-11, 07:00 60 min
  0 / 20
  Book
  Show more occasions (totally 1)

About Torslanda Tennisklubb

Favorite

Välkommen att boka någon av våra 3 inomhusbanor.
Se våra erbjudanden & aktiviteter i kommande slides.
Kurser bokas via matchi.se!

Välkommen till spel hos oss!

Court details

Tennis INDOORS
Hard court (3pcs)

Hours of operation

Monday
06:00 - 23:00
Tuesday
06:00 - 23:00
Wednesday
06:00 - 23:00
Thursday
06:00 - 23:00
Friday
06:00 - 23:00
Saturday
06:00 - 23:00
Sunday
06:00 - 23:00

Contact information

https://idrottonline.se/TorslandaTS-Tennis
daniel@torslandatk.se
031-561212, 0705-884285
Gamla Hjuviksvägen 1
423 32, Torslanda