Available time slots Friday 10 July

Loading available time slots

Apply and pay for a new membership here.

Offers (discount cards, etc.)

Juniorkort tennis

Juniorkort kostar 700 kronor per år. Om man startar 1 september är priset 400 kronor till årets slut. Det är inte längre tillåtet för juniorer att gå in på ledig bana om man inte löst juniorkort. För att få lösa juniorkort måste man vara med i LBTK:s inomhus träningsverksamhet och representera vår klubb. Representera klubben innebär att det står LBTK på din tävlingslicens, och att du spelar för LBTK i tävlingar och seriespel. Om du inte är tävlingsspelare ska din klubbträning bedrivas av LBTK. Kortet är personligt och får inte användas av annan. Du kan spela mot vem som helst, meningen med kortet är att de som är mera intresserade kan öka sitt tenniskunnande med mera spel, mot pappa, mamma, kompisar. 1 timme går att boka åt gången, när denna är spelad kan du boka på nytt. Missbrukas kortets syfte, t.ex spel utan innehavaren avslutas kortet utan återbetalning.

Valid until 31 December 2020 incl.

Dagkort tennis

Dagkort gäller måndag-fredagar mellan 07-15.00, både inomhus i LBTK-Hallen och utomhus på Bjärreds Saltsjöbad. Kostnad hela året: 1600 kronor, Gäller kalenderår med start 1 januari. Efter 1 april är kostnaden 1400 kronor till årets slut, från 1 september 800 kronor. Man betalar alltid till årets slut. Du kan boka 2 tider, när dessa är spelade kan du boka igen. Kortet är personligt och får inte användas av annan. Om du spelar mot någon som inte har dagkort betalar denne spelare halv spelavgift. 50 kronor för medlem, 75 kronor för icke medlem. Antingen till LBTK:s plusgiro 630016-4, eller till LBTK:s swish-konto 1234218459 innan spel. Ange tiden. Dagkortsinnehavaren har ansvaret att gästen informeras och betalar. Viktigt att alla gör rätt för sig. Vi gör stickprovskontroller emellanåt. Upprepas överträdelser kan kortet avslutas utan återbetalning.

Valid until 31 December 2020 incl.

Seniorkort tennis

Seniorkort gäller alla dagar, alla tider. Du kan boka en tid, när denna är spelad kan du boka ny tid. Gäller inne och utebanor. Pris 2700 kr och gäller till årsskiftet. Startar du efter 1 april betalar du 2100 kronor. Efter 1 september betalar du 1100 kr. Betalning sker till LBTK via MATCHI eller plusgiro. 1 timme kan bokas åt gången. Kortet är personligt och får inte användas av annan. Den du spelar mot måste också ha kort, annars betalar motståndaren/gästen in halva ordinarie banhyran till LBTK:s plusgiro 630016-4 eller swish-konto 1234218459, 50 kr för medlem och 75 kr för icke medlem. Seniorkortsinnehavaren har ansvaret att gästen informeras och betalar rätt avgift. Viktigt att alla gör rätt för sig. Vi gör stickprovskontroller emellanåt. Sköts inte betalning av motståndaren/gästen och detta fortsätter efter påpekanden kan Seniorkortet avslutas.

Valid until 31 December 2020 incl.

Sommarkort tennis

Sommarkort gäller utebanorna 1 maj-31 augusti. Kostnad 900 kronor. En timme åt gången kan man boka, när denna är spelad kan man boka på nytt. Kortet är personligt och får inte användas av annan.Om du spelar mot någon som inte har motsvarande kort betalar denna spelare halv spelavgift. 50 kronor för medlem, 75 kronor för icke medlem. Betala in till LBTK:s plusgiro 630016-4, eller Swish-kontot 1234218459 innan spel. Ange tiden. Viktigt att alla gör rätt för sig. Vi gör stickprovskontroller emellanåt. Upprepas överträdelser kan kortet avslutas utan återbetalning.

Valid until 31 August 2020 incl.

Courses

 • Application

  Förtennisskola

  • Period: 07 september 2020 - 30 april 2021

  Förtennisskolan är för dig som är sex-sju år. Hösten 2020 skall du alltså vara född 2013-2014. Tiderna för förtennisskolan är fredag eftermiddag, företrädelsevis 15-16 eller 16-17.

  Kostnad för förtennisskola är 850 Kr per termin, man måste även vara medlem. Det kostar 200 kr per år. Anmälan gäller både höst och vårtermin. Faktura för vårterminen skickas ut i december.

  Höstterminen start den 7 september och avslutas den 18 december med uppehåll under höstlovet. Vårterminen startar den 11 januari och slutar den 30 april, med uppehåll för sportlov och påsklov.

  OBS. För vår administration är det viktigt att ni fyller i fullständigt personnummer inkl 4 sista siffror i anmälningsformuläret.  Application deadline: 2020-08-23
  Coach
  Lotta Berthsdotter
 • Application

  Minitennis inkl Multi-Skillz

  • Period: 11 september 2020 - 25 april 2021

  Minitennis är för dig som är 4-5 år. Hösten 2020 skall du alltså vara född 2015-2016. Ni kan välja mellan fredag kl 17-18, söndagar kl 10-11 eller söndagar kl 11-12. Ange önskad träningsdag vid anmälan och ange även om det är någon anmäld kompis som du vill träna med.

  Tennisracket finns på plats för utlåning de första två gångerna men därefter behöver du införskaffa en egen racket.

  I samband med träningen så kommer våra utbildade tränare även bedriva Multi-Skillz träning. Denna form av träning bygger på allsidig rörlighet och koordination för barn. Se www.multi-skillz.com och https://www.tennis.se/barn-ungdom/multi-skillz/ för mer info.

  Kostnad för minitennis är 850:- per termin och man måste även vara medlem. Medlemskap kostar 200:- per år. Anmälan gäller både höst- och vårtermin så om du inte ska fortsätta under vårterminen så måste en avanmälan ske senast 10 december.

  Höstterminen startar den 11 september och avslutas den 13 december med uppehåll under höstlovet. Vårterminen startar den 11 januari och slutar den 25 april, med uppehåll för sportlov och påsklov.

  OBS. För vår administration är det viktigt att ni fyller i fullständigt personnummer inkl 4 sista siffror i anmälningsformuläret.


  Application deadline: 2020-08-23
  Coach
  Filippa Sjöland
  Coach
  Hampus Hill
  Coach
  Lotta Berthsdotter
 • Application

  Vuxengrupp

  • Period: 07 september 2020 - 29 april 2021

  Upplägg:

  • Detta är träning för dig som spelar tennis för motions eller nöjes skull och som vill gå och lära dig med instruktör i grupp.
  • Du kan vara nybörjare, motionär eller på fortsättningsnivå.
  • Vi strävar efter att anpassa träningen efter gruppens behov och ambitioner.
  • För en del kanske det handlar om att lära sig grunderna för att sedan kunna spela mer på egen hand eller med sina barn.
  • För andra kanske de vill ha ut en bra ”workout” eller träna för att kunna spela matcher på lokal nivå.
  • Max 4spelare/grupp

  Träningstider är:

  Tisdagar kl 19-20 eller torsdagar kl 19-20.

  Hösttermin (14 veckor): 7/9-17/12  (Uppehåll: vecka 44)

  Vårtermin (14 veckor) : 12/1-22/4  (Uppehåll: sportlov och påsklov)

  Terminsavgift kvällstid 1 timme/vecka: 2800 kr


  Application deadline: 2020-08-23
  Coach
  Fredrik Lundh
 • Application

  Tävlingsgrupp

  • Period: 07 september 2020 - 29 april 2021

  Tävlingsgruppen HT-2020 – VT-2021

  Målet med träningen:

  Att spelaren ska lära sig ta ansvar för sin tennissatsning och få en positiv utveckling i sitt tävlande på lokal, regional eller nationell nivå.

  Rekommendationer för spelaren:

  -       Tävla regelbundet dvs spela matcher i seriespel och/eller tävlingar 1-2 ggr/månad. Alla matcher räknas oavsett om det är singel, dubbel, interna tävlingar, externa tävlingar eller om du utmanar någon kamrat på match. Med regelbunden matchning så får du rutin och dessutom har du något att träna inför och se fram emot.

  -       Genomför en fysisk uppvärmning inför varje tennisträning på ett moget och fokuserat sätt.

  -       Medverka i de externa tävlingar som klubben arrangerar (Bjärred Open utomhus, Bjärred Indoor, Next Gen och JSM Race). Förutsatt att spelaren har rätt ålder och spelstyrka.

  -       Uppför dig föredömligt både på och av banan och representera klubben på ett bra sätt. Respektera funktionärer, motståndare och föräldrar.

  -    Kom i tid inför dina träningar och matcher.

  -       Var en bra kamrat på och utanför banan.

  -       Vid förfrågan, ställ upp som funktionär/tränare/domare vid klubbens egna arrangemang.

  -       Vid förfrågan, spela seriematcher för klubben.

  -       Ha regelbunden ”egenträning” vid sidan av klubbens ordinarie träning.

  -       Bär klubbkläder i samband med seriespel.

  -       Medverka vid de teoripass som hålls på klubben.

  Rekommendationer för föräldrarna:

  -       Medverka vid det årliga föräldramötet.

  -       Rådgör med klubbens huvudtränare vid beslut som påverkar barnets tennis.

  -       Ställ upp som lagledare i samband med seriespel.

  Klubbens motprestationer:

  -       Kraftigt subventionerad träningsavgift.

  -       Klubben erbjuder fem träningstillfällen måndag – fredag (fyra eftermiddagspass och ett morgonpass). Morgonpasset kostar 50:-/tillfälle och spelaren faktureras totala summan i slutet av respektive termin.

  -       Tävlingsspelare erhåller en mentor då spelaren uppnår minst regional nivå. Med regional nivå menas att spelaren kontinuerligt når minst kvartsfinal i de  externa tävlingar som arrangeras i region Syd. Syftet med mentorskapet är att guida spelaren i sin satsning.

  -       De spelare som tränar minst tre tillfällen/vecka ingår i en whatsapp-grupp där diverse information och utbildningsmaterial delas.

  -       Spelaren erbjuds möjlighet till ett morgonpass/vecka på fredagar kl 07.00 – 08.00. Gäller endast de spelare som tränar minst tre pass/vecka och         dessutom kontinuerligt medverkar vid föreningens evenemang såsom klubbens läger, tävlingsresor, seriespel etc. Morgonpasset kostar 50:-/tillfälle och spelaren faktureras totala summan i slutet av respektive termin.

  -       Spelaren får representera klubben i seriesammanhang.

  -       Matchbevakning vid av klubben utvalda tävlingar och tävlingsresor – se aktivitetsplanen på www.lbtk.net för mer info.

  -       Erbjuds träning inför JSM inne, JSM ute & SALK Open. Träningen arrangeras dagarna innan respektive tävling.

  -       Får ett allmänt uppvärmnings- och fysprogram tilldelat sig. Om spelaren önskar sig detta.

  -       Spelaren får vid 15 års ålder en möjlighet att utbilda sig till tennistränare.

  Träningsavgifter

  1 tillfälle/veckan: 1000kr (faktureras terminsvis)
  2 tillfällen/veckan: 1900kr (faktureras terminsvis)
  3 tillfällen/veckan: 3500kr (faktureras terminsvis)
  4 eller fler tillfällen/veckan: 4600kr (faktureras terminsvis)

  Ansvarig tränare: Fredrik Lundh

     Application deadline: 2020-08-23
  Coach
  Fredrik Lundh
 • Application

  Tennisskola

  • Period: 07 september 2020 - 30 april 2021

  Tennisskolan är för dig som är mellan 8-19 år (födda 2001-2012). Träningstiderna är måndagar till fredagar 15-19 beroende på ålder och nivå.

  Alla spelare i tennisskolan måste vara medlemmar i LBTK, medlemskap löses via klubbens landningssida i Matchi https://www.matchi.se/facilities/lommabjarredtk.

  Att spela en gång/veckan i Tennisskolan kostar 1000kr och faktureras terminsvis. Fler träningspass/vecka följer prismatrisen bifogad i slutet av denna informationstext. Faktura skickas ut till målsmans e-postadress efter att spelaren blivit tilldelad träningstid.

  OBS. För vår administration är det viktigt att ni fyller i fullständigt personnummer inkl 4 sista siffror i anmälningsformuläret.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Prismatris för Tennisskolan 2020:

  1 tillfälle/veckan: 1000 kr (faktureras terminsvis)

  2 tillfällen/veckan: 1900kr (faktureras terminsvis)

  3 tillfällen/veckan: 3400kr (faktureras terminsvis)

  4 tillfällen/veckan: 4400kr (faktureras terminvis)


  Application deadline: 2020-08-23
  Coach
  Lotta Berthsdotter

Coach

About Lomma Bjärreds Tennisklubb

Favorite

Välkommen att boka in en timme på någon av våra 6 tennisbanor och 2 Padelbanor inomhus i LBTK-hallen eller på våra 7 grusbanor utomhus på Saltsjöbaden vid långa bryggan i Bjärred.

Court details

Tennis INDOORS
Hard court (6pcs)
Tennis OUTDOORS
Clay (7pcs)
Padel INDOORS
Artificial grass (2pcs)

Bookable times

Monday
06:00 - 23:00
Tuesday
06:00 - 23:00
Wednesday
06:00 - 23:00
Thursday
06:00 - 23:00
Friday
06:00 - 21:00
Saturday
06:00 - 21:00
Sunday
06:00 - 23:00

Contact information

http://www.lbtk.net
info@lbtktennis.se
0733-245579
LBTK-hallen, Tennisväg och Saltsjöbaden, Parkallén
237 36, Bjärred