Lediga tider torsdag 21 mars

Hämtar lediga tider

Ansök om (eller bekräfta) medlemskap i klubben här.

Erbjudanden (klippkort mm)

Klippkort, Maxtaxa

Specifikt denna typ av kort: * Kan innehas av spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet och för detta erlägger sk maxtaxa * Kortet är giltigt under den termin (halvår) som kortet köps (Brytdatum 31/5 resp 31/12) * Kan nyttjas för att boka 1 timmes speltid per dygn. * Bokning kan endast göras för speltid under innevarande dygn. * Allmänna regler: * Bokning av speltid sker via www.matchi.se * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på valfri bana. * Klippkortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffar på på www.matchi.se/facilities/balstatk. på samma plats köper man även kortet. * Bålsta tennisklubb äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 31 maj 2019.

Träningskort, Junior

* Kan innehas av spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet * Max ålder 17 år * Allmänna regler: * Bokning av speltid sker via www.matchi.se * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på valfri bana. * Klippkortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffar på på www.matchi.se/facilities/balstatk. på samma plats köper man även kortet. * Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt "kundregister" (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det) * Bålsta tennisklubb äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 05 maj 2019.

Träningskort, Junior/familj

* Kan innehas av spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet * Kan nyttjas av samtliga medlemmar i kortinnehavarens familj, dock skall minst en spelare som deltar i spelet vara max 17 år *Med familj avses föräldrar, syskon och mor/farföräldrar * Allmänna regler: * Bokning av speltid sker via www.matchi.se * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på valfri bana. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffar på på www.matchi.se/facilities/balstatk. på samma plats köper man även kortet. * Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt "kundregister" (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det) * Bålsta tennisklubb äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 31 mars 2019.

Medlemskort

* Kan innehas av spelare som är medlem i Bålsta tennisklubb * Kortet är giltigt under det kalenderår det köps * Allmänna regler: * Bokning av speltid sker via www.matchi.se * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på valfri bana. * Klippkortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffar på på www.matchi.se/facilities/balstatk. på samma plats köper man även kortet. * Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt "kundregister" (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det) * Bålsta tennisklubb äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 31 december 2018.

Icke medlemskort

* Kortet är giltigt under det kalenderår det köps * Allmänna regler: * Bokning av speltid sker via www.matchi.se * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på valfri bana. * Klippkortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffar på på www.matchi.se/facilities/balstatk. på samma plats köper man även kortet. * Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt "kundregister" (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det) * Bålsta tennisklubb äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 31 december 2018.

Träningskort, Vuxen

* Kan innehas av spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet * Allmänna regler: * Bokning av speltid sker via www.matchi.se * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på valfri bana. * Klippkortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffas på www.matchi.se/facilities/balstatk. på samma plats köper man även kortet. * Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt "kundregister" (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det) * Bålsta tennisklubb äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 30 april 2019.

Innebanor, Ute/Sommar som deltagit i BTK:s träning under VT

* Giltigt under perioden 1/5-25/8 2019 Sedan endast utebanor 26/8-28/9 * Giltigt för bokning av speltider på någon av de tre innebanorna samt utebanorna med nyckel * Bokning av speltid sker via www.matchi.se eller utebanor 0706003534 * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel dag * Kortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffar på på www.matchi.se/facilities/balstatk. på samma plats köper man även kortet. * Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt "kundregister" (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det) * Klubben äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 25 augusti 2019.

Säsongskort

Detta kort ger rätt att boka fritt antal speltillfällen under kortets giltighetstid, dock max 3 samtidigt aktiva bokningar per vecka. Giltigheten gäller en termin * regler: * Bokning av speltid www.matchi.se * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel.. * Klippkortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffas på www.matchi.se/facilities/balstatk. på samma plats köper man även kortet. * Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt "kundregister" (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det) * Bålsta tennisklubb äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 31 maj 2019.

Träningskort, junior 10 kort

* Kan innehas av spelare som deltar i klubbens träningsverksamhet * Kan nyttjas av samtliga medlemmar i kortinnehavarens familj, dock skall minst en spelare som deltar i spelet vara max 17 år *Med familj avses föräldrar, syskon och mor/farföräldrar * Allmänna regler: * Bokning av speltid sker via www.matchi.se * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på valfri bana. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, detta skaffar på på www.matchi.se/facilities/balstatk. på samma plats köper man även kortet. * Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt "kundregister" (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det) * Bålsta tennisklubb äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 30 april 2019.

Inne/ute klippkort sommaren 2019 vanliga medlemmar som EJ deltagit under VT

* Giltigt under perioden 1/5-25/8 2019 Sedan endast utebanor 26/8-28/9 * Giltigt för bokning av speltider på någon av de tre innebanorna samt utebanorna med nyckel * Bokning av speltid sker via www.matchi.se eller utebanor 0706003534 * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på valfri bana var 24 timme. * Kortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, * Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt "kundregister" (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det) * Klubben äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 25 augusti 2019.

Ute/inne spel under sommaren 2019 EJ MEDLEM

* Giltigt under perioden 1/5-25/8 2019 Sedan endast utebanor 26/8-28/9 * Giltigt för bokning av speltider på någon av de tre innebanorna samt utebanorna med nyckel * Bokning av speltid sker via www.matchi.se eller utebanor 0706003534 * Ett klipp berättigar till 1 timmes spel på valfri bana var 24 timme. * Kortet är personligt vilket innebär att innehavaren måste vara en av de som nyttjar den bokade speltiden. * För att köpa och inneha ett klippkort så krävs att man har ett Matchikonto/login, * Om ett befintligt eller nytt login inte ger möjlighet till köp av klippkort enligt ovan så beror det på att loginet behöver kopplas i vårt "kundregister" (kontakta då info@balstatk.se, så ordnar vi det) * Klubben äger rätt att återkalla klippkort om missbrukas i förhållande till gällande regler, ingen återbetalning utgår vid återkallat klippkort. * Missbruk kan också innebära avstängning från köp av framtida klippkort

Gäller till 25 augusti 2019.

Kurser

 • Ansök

  Barn och ungdomstennis födda 2012-2003 Vår 2019

  • Medlemskap obligatoriskt
  • Period: 13 januari 2019 - 16 juni 2019

  Detta är vår kurs för barn och ungdomar, 2001-2011
  Lektionerna genomförs enligt en modell som ger barnen en god vidareutveckling på olika nivåer.  

  I första hand kommer vi schemalägga de barn/ungdomar som var med under hösten -18 och sedan ge platsförlag åt nyanmälda.
  En förutsättning till förtur genom tidigare deltagande är dock att man anmäler sig senast 13/12 2018

  Lektionerna kommer schemaläggas måndagar-fredagar mellan 15.00-19.00.
  Lektionerna är 40 minuter långa. Att tänka på att man kan slå ihop två pass och få 1,20 min

  Terminen löper från söndag vecka 2 till söndag  söndag vecka 24, med uppehåll under sport, påsklov samt 2 tävlingsveckor (info kommer).
  Totalt antal träningsveckor är under våren-19 är 18 veckor För att slippa full betalning måste man dra sig ur senast 10 januari

  Pris:
  1440 kr/termin (1 pass/vecka)
  2700 kr/termin (2 pass/vecka)
  3710 kr/termin (3 pass/vecka)
  4680 kr/termin (4 pass/vecka)
  5400 kr/termin (5 pass/vecka)
  5940 kr/termin (6 pass/vecka)

  6300 kr/termin (7 pass/vecka) 

  6480 kr/termin (8 pass/vecka maxtaxa ingår frikort)


  (Möjlighet att prova-på under ett tillfällen, därefter är anmälan bindande för terminen)

  Medlemskap i Bålsta Tennisklubb obligatoriskt för deltagande


  Sista ansökningsdatum: 2019-04-01
 • Ansök

  Minitennis barn 2013 eller yngre VÅREN 2019

  • Medlemskap obligatoriskt
  • Period: 14 januari 2019 - 13 juni 2019

  Detta är vår kurs för de allra yngsta, födda 2013 el senare
  Lektionerna genomförs enligt en modell som ger barnen en god grund för vidare utveckling.

  I första hand kommer vi schemalägga de barn som var med under hösten -18 och sedan ge platsförlag åt nyanmälda.
  En förutsättning till förtur genom tidigare deltagande är dock att man anmäler sig senast 13/12 2018.
  Lektionerna är 40 minuter långa.

  Terminen löper från v3-v24, med uppehåll under sport/påsklovet samt 2 tävlingsveckor (inf kommer). Totalt antal träningsveckor är under hösten 18 st

  Pris:
  1170 kr/termin (1 pass/vecka)
  2160 kr/termin (2 pass/vecka)
  (Möjlighet att prova-på under två tillfällen, därefter är anmälan bindande för terminen)  För att slippa full betalning måste man dra sig ur senast 10 januari

  Medlemskap i Bålsta Tennisklubb obligatoriskt för deltagande
  Sista ansökningsdatum: 2019-04-01
 • Ansök

  Vuxentennis/ungdomar (födda 2002 och äldre) VÅR 2019

  • Medlemskap obligatoriskt
  • Period: 13 januari 2019 - 16 juni 2019

  Detta är vår kurs för vuxna, från födda 2002
  Vi erbjuder allt ifrån nybörjargrupper till avancerade grupper.

  I första hand kommer vi schemalägga de som var med under hösten -18 och sedan ge platsförlag åt nyanmälda.
  En förutsättning till förtur genom tidigare deltagande är dock att man anmäler sig senast 13/12 2018.

  Lektionerna kommer schemaläggas måndagar-torsdagar mellan 19.00-20.00 samt söndagar 0900-1000

  Lektionerna är 60 minuter långa.

  Terminen löper från söndag vecka 2 till söndag vecka 24 med uppehåll under sport/påsklovet samt två tävlingsveckor.
  Totalt antal träningsveckor är under våren 18 st (Söndagsgruppen 15 st)

  Pris:
  2610 kr/termin (1 pass/vecka)
  5040 kr/termin (2 pass/vecka)
  Söndagar 2175 kr

  (Möjlighet att prova-på under ett tillfällen, därefter är anmälan bindande för terminen)

  För att bilda en grupp behövs 3 deltagare.. Dra sig ur vårterminen måste ske innan 17 januari 2019 annars utgår full betalning.

  Medlemskap i Bålsta Tennisklubb obligatoriskt för deltagande
  Sista ansökningsdatum: 2019-04-01
 • Ansök

  Sommarläger +fys (brutal)

  • Period: 17 juni 2019 - 20 juni 2019
  • Pris: 1 200 SEK

  Riktigt hård träning Endast för dom som orkar bla backträning på Bålsta Alpin 6 timmar om dagen 0845-ca 1600 Medtag lunch och mellis

  Sista ansökningsdatum: 2019-06-13
  Tränare
  Niklas Persson
 • Ansök

  sommar läger 2019

  • Period: 17 juni 2019 - 20 juni 2019
  • Pris: 600 SEK

  2 timmar tennis om dagen kl 1100-1200 lunch (tag med) 1300-1400 Sen lätt fys (typ hopprep) Passande grupp om max 8 spelare. 

  Sista ansökningsdatum: 2019-06-13
  Tränare
  Sara Fagerstedt
 • Ansök

  Kick off inför HT

  • Period: 12 augusti 2019 - 15 augusti 2019
  • Pris: 1 000 SEK

  4 timmar tennis om dagen inomhus Vid strålande väder ute

  Sista ansökningsdatum: 2019-08-08
  Tränare
  Niklas Persson
  Tränare
  Sara Fagerstedt

Tränare

Om Bålsta TK

Med tre fina inne- och två utebanor i utmärkt skick hälsar Bålsta TK er välkomna till vår anläggning i Bålsta väster om Stockholm.

BTK har en omfattande juniorverksamhet, vuxenträning och många andra aktiviteter för ung som gammal, från nybörjare till elitspelare.

Bålsta TK anordnar gruppspel, har flera lag som deltar i seriespel och arrangerar dessutom många tävlingar.

Välkomna att boka tider!

Baninformation

Tennis INOMHUS
Hard court (3st)
Tennis UTOMHUS
Grus (2st)

Bokningsbara tider

Måndag
07:00 - 22:00
Tisdag
07:00 - 22:00
Onsdag
07:00 - 22:00
Torsdag
07:00 - 22:00
Fredag
07:00 - 19:30
Lördag
07:00 - 19:30
Söndag
07:00 - 22:00

Kontaktinformation

http://www.balstatk.se
info@balstatk.se
0171-57364
Ullevivägen 2-4
746 24, Bålsta