Available time slots

Tuesday 03 August
Loading available time slots

Courses

 • Application

  PÅMELDING FUN FACTORY for barn 4 til 6 år sesong 2021 - 2022

  • Period: 16 August 2021 - 17 June 2022
  • Price: 2,635 NOK

  Velkommen til sesongen 2021-2022

  PÅMELDING - TENNISKURS FUN FACTORY 1 DAG PER UKE 

  Fun Factory er et spennende konsept både for barn og voksne på den måten at de voksne blir aktivert til å delta sammen med barna under kyndig veiledning av våre trenere. Vi gjennomfører et variert opplegg hvor både fysisk og visuell koordinasjon står sentralt hvor tennis i bunn og grunn er basis for valg av øvelser. Vi legger vekt på at barna skal ha det gøy, hvor det og delta på kurs skal gi gode opplevelser og ikke minst at barna får øvd seg gjennom organisert aktivitet. 

  TILDELT TRENINGSTID

  Vi kan ikke med sikkerhet bestemme dag og tidspunkt, men vårt mål er at kurset blir på torsdager ca. kl 16:00 - 16:45.

  Dersom man skulle komme i den situasjonen at man ikke finner frem til et tidspunkt som passer slik at man må si fra seg plassen vil vi refundere den innbetalte treningsavgiften.

  PLASS PÅ KURS

  VIKTIG: Gjennom sommeren vil påmeldingen forbli åpen basert på et første-mann-til-mølla prinsipp. Man er ikke garantert verken plass eller antall ønskede timer selv om påmeldingen og betalingen går gjennom. Grunnen til dette er at det er umulig å sette et tak på antall barn, da alder og nivå spiller en rolle i bygging av grupper.
  Dersom kurset/gruppen er fullt vil de som sist meldte seg på bli satt på venteliste og beløpet vil bli refundert. Det er således viktig å være tidlig ute!

  Det sagt så gjør vi alt vi kan for at alle skal få plass.

  PÅMELDING

  Påmelding til tennis skolen er for en hel sesong av gangen som er ett skoleår. Skoleåret er deretter delt inn i 3 terminer som følger:

  Termin 1 – fra august til jul.

  Termin 2 – fra nyttår til påske.

  Termin 3 - fra påske til skoleferien starter for Oslo skolen.

  AVMELDING

  Selv om barnet er meldt på for ett år så kan det meldes av i løpet av året. Avmelding må skje i forkant av hver nye termin, og må gjøres skriftlig til daglig leder minst 4 uker før terminslutt. Muntlig avmelding gjelder ikke.  

  Forsinket avmelding etter 4 ukers fristen medfører et gebyr på 1500,-. Avmelding etter påbegynt termin medfører ingen refusjon og terminen skal betales i sin helhet selv om barnet slutter. 

  BETALING

  Hver termin betales forskuddsvis. 1. termin betales ved påmelding, betaling for de øvrige terminene vil vi gi nærmere informasjon om.

  Pris Termin 1 - Fun Factory 45 min per uke kr 2635,-

  REFUSJON

  Det gis ikke refusjon for innbetalt treningsavgift. (For avmelding, se over)

  PÅMELDING I MATCHI - VIKTIG INFO

  I Matchi benyttes navn og e-post til å identifisere hver enkelt bruker, det betyr at det kan oppstå problemer dersom flere brukere har samme e-post.

  Får du problemer med påmeldingen så ta kontakt på mail: admin@bygdotk.no

  Det er viktig at man ikke oppretter nye profiler på brukere som allerede har en profil, da det medfører unødvendige komplikasjoner. Har du problemer med Matchi så ta kontakt med administrasjonen.

  Før påmelding
  Les nøye gjennom følgende:
  Skjemaene "Fullmakt fra foresatte": Klikk her (behøver ikke sendes inn).
  Informasjon, retningslinjer & vilkår for kursdeltagere: Klikk her                                                                                                                                                            Ved å bekrefte nederst på formularet bekrefter du at du har lest og godkjent disse dokumentene.

  Nederst i Personvern info: klikk her formularet må du bekrefte at du har lest og aksepterer forannevnte.

  Er det spørsmål eller annet så ta kontakt på e-post: admin@bygdotk.no

  Vi gleder oss til å se alle barn og voksne i August!

  Application deadline: 2021-09-16
 • Application

  BAKS tennis 1. klasse - 1 dag per uke sesong 2021 - 2022

  • Period: 16 August 2021 - 17 June 2022
  • Price: 2,635 NOK

  Velkommen til sesongen 2021-2022

  PÅMELDING - BAKS TENNIS 1. KLASSE 1 DAG PER UKE

  NB! For å kunne delta på kurs må man være medlem i Bygdø Tennisklubb, dersom barnet ikke er medlem så ordner vi det.


  BAKS tennis er et eget opplegg hvor barna blir hentet på Bygdøy skole og fulgt tilbake etter 55 minutter med aktivitet. Vi gjennomfører et variert opplegg hvor både fysisk og visuell koordinasjon står sentralt hvor tennis i bunn og grunn er basis for valg av øvelser. Vi legger vekt på at barna skal ha det gøy, hvor det og delta på kurs skal gi gode opplevelser og ikke minst at barna får øvd seg gjennom organisert aktivitet.

  TILDELT TRENINGSTID

  Tradisjonelt har 1. klasse hatt time på onsdager, vi legger opp til det, men må ta forbehold om at det kan bli endringer.

  Dersom man skulle komme i den situasjonen at man ikke finner frem til tidspunkter som passer og må si fra seg plassen vil vi refundere den innbetalte treningsavgiften. 

  PLASS PÅ KURS?
  VIKTIG: Gjennom sommeren vil påmeldingen forbli åpen basert på et første-mann-til-mølla prinsipp. Barnet er ikke garantert plass selv om påmeldingen og betalingen går gjennom. Grunnen til dette er at det er umulig å sette et tak på antall barn, da alder og nivå spiller en rolle i bygging av grupper.
  Dersom kurset/gruppen er fullt vil de som sist meldte seg på bli satt på venteliste og beløpet vil bli refundert. Det er således viktig å være tidlig ute!

  Det sagt så gjør vi alt vi kan for at alle skal få plass.

  PÅMELDING

  Påmelding til tennis skolen er for en hel sesong av gangen som er ett skoleår. Skoleåret er deretter delt inn i 3 terminer som følger:

  Termin 1 – August til jul.

  Termin 2 – Nyttår til påske.

  Termin 3 - Påske til skoleferien starter for Osloskolen.

  AVMELDING
  Selv om barnet er meldt på for ett år så kan det meldes av i løpet av året. Avmelding må skje i forkant av hver nye termin, og må gjøres skriftlig til daglig leder minst 4 uker før terminslutt. Muntlig avmelding gjelder ikke. 

  Forsinket avmelding etter 4 ukers fristen medfører et gebyr på 1500,-. Avmelding etter påbegynt termin medfører ingen refusjon og terminen skal betales i sin helhet selv om barnet slutter.

  BETALING

  Hver termin betales forskuddsvis. 1. termin betales ved påmelding, betaling for de øvrige terminene vil vi gi nærmere informasjon om.

  Pris Termin 1 – BAKS 1. klasse 55 min per uke kr 2635,-

  REFUSJON

  Det gis ikke refusjon for innbetalt treningsavgift. (For avmelding, se over).

  PÅMELDING I MATCHI - VIKTIG INFO

  I Matchi benyttes navn og e-post til å identifisere hver enkelt bruker, det betyr at det kan oppstå problemer dersom flere brukere har samme e-post.

  Får du problemer med påmeldingen så ta kontakt på mail: admin@bygdotk.no

  Det er viktig at man ikke oppretter nye profiler på brukere som allerede har en profil, da dette medfører unødvendige komplikasjoner. Har du problemer med Matchi så ta kontakt med administrasjonen.

  Før påmelding
  Les nøye gjennom følgende:
  Skjemaene "Fullmakt fra foresatte": Klikk her (behøver ikke å sende inn).                                                                                                                                      Informasjon, retningslinjer & vilkår for kursdeltagere: Klikk her                                                                                                                                                            Ved å bekrefte nederst på formularet bekrefter du at du har lest og godkjent disse dokumentene.

  Nederst i Personvern info: klikk her formularet må du bekrefte at du har lest og aksepterer forannevnte.

  Er det spørsmål eller annet så ta kontakt på e-post: admin@bygdotk.no

  Vi gleder oss til å se alle barn og voksne i August!


  Application deadline: 2021-09-16
 • Application

  BAKS tennis 2. klasse - 1 dag per uke sesong 2021 - 2022

  • Period: 16 August 2021 - 17 June 2022
  • Price: 2,635 NOK

  Velkommen til sesongen 2021-2022

  PÅMELDING - TENNISKURS BAKS 2. KLASSE 1 GANG PER UKE

  NB! For å kunne delta på kurs må man være medlem i Bygdø Tennisklubb. Dersom barnet ikke er medlem ordner vi det.

  BAKS tennis er et eget opplegg hvor barna blir hentet på Bygdøy skole og fulgt tilbake etter 55 minutter med aktivitet. Vi gjennomfører et variert opplegg hvor både fysisk og visuell koordinasjon står sentralt hvor tennis i bunn og grunn er basis for valg av øvelser. Vi legger vekt på at barna skal ha det gøy, hvor det og delta på kurs skal gi gode opplevelser og ikke minst at barna får øvd seg gjennom organisert aktivitet.

  TILDELT TRENINGSTID

  Tradisjonelt har 2. klasse hatt time på torsdager, vi legger opp til det, men må ta forbehold om at det kan bli endringer.

  Dersom man skulle komme i den situasjonen at tidspunktet ikke passer og må si fra seg plassen vil vi refundere den innbetalte treningsavgiften. 

  PLASS PÅ KURS?
  VIKTIG: Gjennom sommeren vil påmeldingen forbli åpen basert på et første-mann-til-mølla prinsipp. Barnet er ikke garantert verken plass eller antall ønskede timer selv om påmeldingen og betalingen går gjennom. Grunnen til dette er at det er umulig å sette et tak på antall barn, da alder og nivå spiller en rolle i bygging av grupper.
  Dersom kurset/gruppen er fullt vil de som sist meldte seg på bli satt på venteliste og beløpet vil bli refundert. Det er således viktig å være tidlig ute!

  Det sagt så gjør vi alt vi kan for at alle skal få plass.

  PÅMELDING

  Påmelding til tennisskolen er for en hel sesong av gangen som er ett skoleår. Skoleåret er deretter delt inn i 3 terminer som følger:

  Termin 1: August til jul.

  Termin 2: Nyttår til påske.

  Termin 3: Påske til skoleferien starter for Osloskolen.

  AVMELDING
  Selv om barnet er meldt på for ett år så kan det meldes av i løpet av året. Avmelding må skje i forkant av hver nye termin, og må gjøres skriftlig til daglig leder minst 4 uker før terminslutt. Muntlig avmelding gjelder ikke. 

  Forsinket avmelding etter 4 ukers fristen medfører et gebyr på 1500,-. Avmelding etter påbegynt termin medfører ingen refusjon og terminen skal betales i sin helhet selv om barnet slutter.

  BETALING

  Hver termin betales forskuddsvis. 1. termin betales ved påmelding, betaling for de øvrige terminene vil vi gi nærmere informasjon om.

  Pris Termin 1 – BAKS 2. klasse 55 min per uke kr 2635,-

  REFUSJON

  Det gis ikke refusjon for innbetalt treningsavgift. (For avmelding, se over).

  PÅMELDING I MATCHI - VIKTIG INFO

  I Matchi benyttes navn og e-post til å identifisere hver enkelt bruker, det betyr at det kan oppstå problemer dersom flere brukere har samme e-post.

  Får du problemer med påmeldingen så ta kontakt på mail: admin@bygdotk.no

  Det er viktig at man ikke oppretter nye profiler på brukere som allerede har en profil, da dette medfører unødvendige komplikasjoner. Har du problemer med Matchi så ta kontakt med administrasjonen.

  Før påmelding
  Les nøye gjennom følgende:
  Skjemaene "Fullmakt fra foresatte": Klikk her (behøver ikke å sendes inn).
  Informasjon, retningslinjer & vilkår for kursdeltagere: Klikk her                                                                                                                                                            Ved å bekrefte nederst på formularet bekrefter du at du har lest og godkjent disse dokumentene.                                                                                                                                                       

  Nederst i Personvern info: klikk her formularet må du bekrefte at du har lest og aksepterer forannevnte.

  Er det spørsmål eller annet så ta kontakt på e-post: admin@bygdotk.no

  Vi gleder oss til å se alle barn og voksne i August!


  Application deadline: 2021-09-16

Coaches

About Fernando

Contact Fernando

Activities

 • KLUBBMESTERSKAP U10 (alder fra 8 til 10 år) 28. - 29. august

  KLUBBMESTERSKAP er alltid spennende - noe man husker selv i voksen alder.
  Her møter man venner man trener med, andre man ikke er så kjent med så dette er en spennende happening for både barn og foresatte.
  Pris per deltaker kr 250,-
  Kun for medlemmer
  Minimum påmeldte: 6
  Påmeldingsfrist 20. august

  Book directly

  2021-08-28, 09:00 300 min
  8 / 30
  Book
  Show more occasions (totally 1)
 • KLUBBMESTERSKAP SENIOR 28. - 29. august. Påmelding kvinner og menn

  ÅRETS HAPPENING - HVEM BLIR KLUBBMESTERE 2021.
  Denne påmeldingen gjelder for både kvinner og menn - det blir en turnering for damen og en for menn - vi skal således utrope to klubbmestere.
  Vi ønsker at flere skal delta på klubbmesterskapene og ikke minst, vi må få kåret en kvinnelig klubbmester dette året, håper virkelig at vi får det til. Vi ønsker at klubbmesterskapene skal være en happening som mange her på Bygdøy vil følge med på.
  ...SÅ KJÆRE MEDLEMMER BARE Å MELDE SEG PÅ.

  Book directly

  2021-08-28, 11:00 660 min
  3 / 60
  Book
  Show more occasions (totally 1)
 • KLUBBMESTERSKAP FOR U11 - U12 - U13 SPILLERE (11 - 13 år) 4. - 5. september

  Igjen kan vi se frem til mange spennende tenniskamper på Bygdøy, denne gang med spillere fra 11 til 13 år. Her møter barna venner de trener med, andre man ikke kjenner så godt så dette er en spennende happening for både barn og voksne.
  Pris per deltager kr 250,-
  Kun for medlemmer.
  Minimum antall påmeldte: 8 deltakere
  Påmeldingsfrist 23. august.

  Book directly

  2021-09-04, 09:00 600 min
  2 / 60
  Book
  Show more occasions (totally 1)

About Bygdø Tennisklubb

Favorite

Court details

Tennis INDOORS
Clay (4 pcs)
Hard court (5 pcs)

Bookable times

Monday
07:00 - 21:00
Tuesday
07:00 - 21:00
Wednesday
07:00 - 21:00
Thursday
07:00 - 21:00
Friday
07:00 - 21:00
Saturday
07:00 - 21:00
Sunday
07:00 - 21:00

Contact information

admin@bygdotk.no
48506065
Huk Aveny 45
0287, OSLO