Anmälan till Sommartennisveckorna 22-25 - Junior

  • 27 maj 2019 - 21 juni 2019

Sommartennisen riktar sig till alla nivåer, nybörjare såväl som erfarna spelare är välkomna! Vi anpassar träningarna efter deltagare och nivå. Racket finns att låna för dig som inte har eget. Vid regn spelar vi inomhus i HTK-hallen, precis bredvid utomhusbanorna.
Sista anmälningsdag:  23 maj

Träningstider & datum
Vecka 22-25 Måndagar-fredagar
Välj mellan 1-3 pass/vecka
Träningstider mellan 16:00-20
OBS. Träningstid för Familjetennis är måndagar kl.17:05-17:55.

Familjetennis - ca 4-6 år

1 tillfälle/vecka - 220 kr

Varje träningstillfälle är 50 min. På familjetennis (4-6 år) är förälder med barnet på sitt pass. Priserna avser träning för alla 4 veckor.
Är man inte medlem sedan tidigare tillkommer en medlemsavgift på 90 kr

UngdomsTennis - ca 7-18 år

1 timme/veckan - 280 kr
2 timmar/veckan - 520 kr
3 timmar/veckan - 720 kr

För alla som spelar med Midi, Maxi och Hårdboll. Priserna avser träning för alla 4 veckor.
Är man inte medlem sedan tidigare tillkommer en medlemsavgift på 90 kr

För mer info kring alla nivåer/grupper (Mini, Midi, Maxi, Hårdboll) kontakta ansvarig tränare Erik på hudiktennis@gmail.com eller 076-8442482.


Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Bocka för de dagar du kan spela. Ange även tidsintervall.
16:00 - 20:00
16:00 - 19:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

Jag var med förra terminen*

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här