Registration for Vuxenträning höst -19 vår -20

  • 09 september 2019 - 31 maj 2020

Vuxentennis 2019-2020 ( Lördagar & Söndagar) 

Vallda Tennis bedriver en kursverksamhet för er som antingen är nybörjare, har spelat tennis som yngre, eller rent av spelar aktivt i dagsläget. Vi har som mål att kunna erbjuda alla intresserade en grupp i vuxentennisen därför så utökar vi Söndagarna hösten 2019. 

Termin Höst start Vecka 36 2019-Vecka 50 2019

Termin Vår start Vecka 3  2020-Vecka 22 2020

Terminskostnad:

3400kr 


Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Ange vilken klubb du tillhör

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?

Bocka för de dagar du kan spela. Ange även tidsintervall.
06:30 - 10:30
06:30 - 10:30
06:30 - 10:30
06:30 - 10:30
06:30 - 10:30
08:30 - 15:30
08:30 - 18:30

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Bocka för om du önskar hämtning och ange vid vilken skola

Bocka för om du har allergi och ange mot vad

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här