Registration for Samtycke bild och film

  • 16 April 2021 - 15 June 2021

Som en del i att visa på klubbens verksamhet i sociala medier och på hemsida förekommer det att tillfällen under träning, tävling och annan klubbverksamhet dokumenteras i bild och film. Dessa bilder och filmer kan komma att publiceras på klubbens hemsida, i sociala medier eller material som marknadsför klubben. 

Vi ber dig därför att fylla i nedanstående samtyckes formulär och där ange ja eller nej under rubriken GDPR. Ja innebär att du samtycker till att du/ditt barn kan förekomma på bild eller film. 

Är du målsman till ett barn som spelar i klubben ber vi dig fylla i formuläret för ditt barn.

Du kan när som helst återta ditt samtycke genom att skicka ett mail till klubbchef@goteborgsbk.com

GDPR


Personuppgifter

Ange dina personuppgifter

Målsman

Ange dina personuppgifter

Övrig information