Registration for Minitennis HT20/VT21

  • 22 August 2020 - 06 June 2021

Information om Minitennis - läs mer här

Villkor för anmälan

- Anmälan avser alltid två terminer (termin1 och 2). Medlemskap är obligatoriskt.
- Anmälan är bindande d.v.s. man kan inte spela 1 eller 2 gånger och sedan hoppa av utan att betala terminsavgift.
- Anmälan till termin 1 skall vara inne senast 31/5. Spelare som spelade senaste terminen, termin 2 är garanterad plats om anmälan gjorts innan 31/5. OBS gäller inte om man hoppat av under terminens gång.
- Anmäler man sig efter terminsstart tilldelas man en spelplats om plats finns, spelplatsen meddelas då till angiven mailadress. Om vi inte hittar spelplats omgående står man kvar i kö under löpande spelår höst/vår.
- Nyanmälda spelare tilldelas plats i efter turordning och spelnivå.
- Schemat med spelplatser publiceras på Torslanda TKs hemsida ca 2 veckor innan terminsstart, www.torslandatk.se därefter har man 1 vecka på sig att meddela om tiden inte passar.
- Uppsägning av plats inför termin 2 sker senast 17 december. Om ingen uppsägning av plats gjorts enligt ovan förbinder man sig att betala full avgift för termin 2.
- Uppsägning kan enbart göras genom att maila daniel@torslandatk.se
Terminerna omfattar ca 18 veckor/termin, start och slut publiceras på vår hemsida i aktivitetskalendern. Röda dagar eller helgdagar som infaller på ens speldag kompenseras inte. Tänk på att termin 1 fortsätter några veckor in på det nya året.
- Man har själv ansvar för att gå in på hemsidan och se vilka speltillfällen man fått.
- För barnhämtning vid skola godkänner jag som förälder att Torslanda TK får lov att hämta mitt barn.
- Fakturering sker i samband med terminsstart termin 1 samt i december för termin 2.
- Torslanda TK har rätten till schemaändringar under terminernas gång.
- OBS glöm inte tiden för att garanteras plats inför termin 1 är 31/5.


Personuppgifter

Fyll i fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Välj om du har några allergier och ange vilka