Registration for Minitennis HT 2020

  • 31 August 2020 - 20 December 2020

Minitennis 5-7 år

Deltagarna i våra barngrupper erbjuds spel vid ett eller två varje vecka. Lektionerna genomförs enligt en övergripande modell som ger barnen en god grund för vidare utveckling. Mer information finns anslagen i hallen. 
Datum, tider och avgifter:

Vardagar klockan 17.00-18.00/18.00-19.00 och helger.

Terminskostnaden är 1750 kronor.

Höstterminen börjar måndagen den 31 augusti och slutar söndagen den 20 december.

Uppehåll vid tävlingar och skollov (ingen träning under nedanstående datum):
-Järfälla Classic 24 - 30 Oktober.
-Klubb besök Stockholm Open 20 oktober.

Alla våra deltagare betalar medlemsavgift om 250 kronor (junior). Medlemsavgiften gäller per kalenderår (2020).

Det går bra att börja under terminens gång, terminsavgiften rabatteras med motsvarande de tillfällen som har passerat.

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 15:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här