Registration for Abonnemang, VT 2020

  • 01 januari 2020 - 24 juni 2020

Välkommen att anmäla intresse för abonnemang av bana inför Vårterminen 2020

Inför vårterminen 2020 löper automatiskt kontraktet vidare om ej uppsägning har skett före den 15 juli..

Följande tider finns tillgängliga för abonnemang:
Måndag-fredag 08,00-2200 Söndagar 08,00-2200


Alla tidigare abonnenter har förtur till den tid man haft under hösten 2019
Ange tidigare abonnemangstid under "Övriga upplysningar" nedan, om ni önskar nyttja denna förtur.
vårterminen sträcker sig från 1/12-24/16uppehåll kan komma göras under 1-2 veckor då det arrangeras tävling i hallen (vilka veckor detta avser kommer meddelas senare). Totalt antal veckor c:a 24 st.

Pris/speltillfälle:
Medlem:
Vardag 8,00-1600 130 kr
Vardagar 16,00-22,00 170 kr
Helger, alla tider 170 kr

Icke medlem:
Vardag 8,00-16,00 150 kr
Vardagar 16,00-22,00 210 kr
Helger, alla tider 210 kr

Avgiften kommer faktureras för hela resterande vid tecknade av abonnemang

Kontraktet skall sägas upp före den 17/7 2020 annars utgår ny faktura för höstterminen


Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Vilka dagar och tider vill du spela?*

Bocka för de dagar du vill ha abonnemang på. Ange även tidsintervall. Ange preferens under Övrig information.
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00

Hur många tider per vecka vill du abonnera? (i mån av plats)*

Ange hur många timmar du vill abonnera

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här