Anmälan till Abonnemang, HT 2018

  • 25 augusti 2018 - 31 december 2018

Välkommen att anmäla intresse för abonnemang av bana inför höstterminen 2018

Inför höstterminen 2018 vill vi att alla som tidigare har haft abonnemang gör en återanmälan via nedan formulär, detta för att vi vill säkerställa att vi har korrekta kontaktuppgifter till alla abonnenter.

Följande tider finns tillgängliga för abonnemang:
Måndag-Torsdag 08,00-15,00 och 20,00-22,00
Fredag-Lördag 08,00-22,00
Söndagar 08,00-18,00

Alla tidigare abonnenter har förtur till den tid man haft under hösten 2017.
Ange tidigare abonnemangstid under "Övriga upplysningar" nedan, om ni önskar nyttja denna förtur.
Förturen gäller dock under förutsättning att anmälan inkommer senast 15/12 2017.

Vårterminen sträcker sig från 8/1-10/6, uppehåll kommer göras under 3-4 veckor då det arrangeras tävling i hallen (vilka veckor detta avser kommer meddelas senare). Totalt antal veckor c:a 20 st.

Pris/speltillfälle:
Medlem:
Vardag 8,00-17,00 110 kr
Vardagar 17,00-22,00 160 kr
Helger, alla tider 160 kr

Icke medlem:
Vardag 8,00-17,00 160 kr
Vardagar 17,00-22,00 210 kr
Helger, alla tider 210 kr

Avgiften kommer faktureras för hela resterande terminen i anslutning till första speltillfället.


Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Vilka dagar och tider vill du spela?*

Bocka för de dagar du vill ha abonnemang på. Ange även tidsintervall. Ange preferens under Övrig information.
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
08:00 - 18:00

Hur många tider per vecka vill du abonnera? (i mån av plats)*

Ange hur många timmar du vill abonnera

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här