Väntelista för Seriespel

  • 31 January 2021 - 31 December 2021

Just nu är platserna till seriespelet fullt. Här kan du anmäla ditt intresse om du vill komma med vid ett senare tillfälle. 

Desto tidigare du anmält dig, desto tidigare på listan kommer du hamna över dem vi kontaktar. 

Personuppgifter


Adressuppgifter


Ange ungefärlig spelnivå


Namn och uppgifter för din medspelare, inklusive kontaktuppgifter

Ange eventuell övrig information här