Tennisskola HT21/VT22

  • 28 August 2021 - 05 June 2022

Information om Tenniskola - läs mer här
Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilken tid slutar ni skolan följande dagar?

00:00 - 15:30
00:00 - 15:30
00:00 - 15:30
00:00 - 15:30
00:00 - 15:30

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Bocka för om du önskar hämtning och ange vid vilken skola

Bocka för om du har allergi och ange mot vad