Registration for Sparring hösten 2021 och våren 2022

  • 30 August 2021 - 19 June 2022

Priser from 20210830

På grund brist på tider i vår hall, har vi endast tillgång till ett fåtal sparringtimmar. Vi kommer av den anledningen göra följande prioritetsordning.

1. Sparring tävlingsjuniorer som tränar i klubbens regi: 300 kr/timme. (Passen ska bokas upp för hela terminen)

2. Junior som enbart vill köpa sparring: 400 kr/timme. (Passen ska bokas upp för hela terminen)

3. Senior som tränar i grupp i klubbens regi minst 1 timme/vecka: 400 kr/timme. (Passen ska bokas upp för hela terminen)

4. Senior som enbart vill köpa sparring: 500 kr/timme. (Passen ska bokas upp för hela terminen)

Ytterligare spelare tillkommer 100 kr/timma.

Anmälan är bindande eftersom vi bokar upp tränare utifrån antal deltagare i sparringen.

Önskar du ej spela våren 2022, vill vi ha din avanmälan senast 15 december till chefstränare Martin Syrén på: tranare@stenungsundstk.se. Full terminsavgift kommer att debiteras, om vi inte fått besked av dig.Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
14:00 - 22:00
14:00 - 22:00
14:00 - 18:00
14:00 - 22:00
12:00 - 22:00
09:00 - 17:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Bocka för om du har allergi och ange mot vad

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här