Registration for Barnverksamhet 8-9 år

  • 26 September 2020 - 30 November 2020

Ungdomsverksamhet i åldern 8-9 år. Vi delar in grupperna efter efter anmälningarna. Observera stor efterfrågan och begränsat antal platser så anmäl Er snarast för större chans att säkra en plats.

Padel är värdens mest växande sport och vi vill ge Borlängeungdomarna en riktigt god möjlighet till gemenskap, lärande, motion och hälsa och en chans att få bästa möjliga utbildning inom Padeln. Vi har ambitionen att bli landets bästa ungdomsförening.

Inga förkunskaper krävs, vi delar in grupperna för bästa möjliga utveckling för varje enskild individ.

Vi kommer jobba mycket med lek, bollkontroll och enklare grunder i backhand, forehand, volley, bandeja, loob och drop.

Föreningen kräver ingen försäljning, passtjänst eller annat.


Anmälan är endast en föranmälan, inga kostnader debiteras innan ni bekräftat er plats.

Kostnaden för terminen är 900 kr, medlemskap krävs(75kr/år för barn eller ingår i familjemedlemskap)

Anmälan är endast för köplats, inga kostnader debiteras innan ni bekräftat er plats och vi återkopplar så fort det finns möjlighet att komma med i våra kurser!

Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här