Registration for Kontraktstider

  • 25 November 2019 - 31 December 2020

Vi erbjuder även abonnemang på våra padelbanor. Ange nedan vilken tid du skulle vilja ha som fast tid, varje vecka så återkommer vi:

Man tecknar för innevarande säsong och nästkommande, förutom om man tecknar sig 30 kvar på pågående säsong då tecknar man för de 2 följande säsongerna. 


Kontrakt 60 minuter:

  • Prime time: 380 kr ( måndag - fredag 16-22, lördagar och söndagar
  • Övriga tider: 300 kr
  • Kontraktet avser 52 veckor per år


Kontrakt 90 minuter:

  • Prime time: 570 kr ( måndag - fredag 16-22, lördagar och söndagar
  • Övriga tider: 450 kr
  • Kontraktet avser 52 veckor per år

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Vilka dagar och tider vill du spela?*

Bocka för de dagar du vill ha abonnemang på. Ange även tidsintervall. Ange preferens under Övrig information.
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00
06:00 - 23:00

Hur många tider per vecka vill du abonnera? (i mån av plats)*

Ange hur många timmar du vill abonnera

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här