Registration for Vuxentennis 2020

  • 01 januari 2020 - 31 december 2020

Vuxentennis innebär tränarledd gruppträning för vuxna på olika spelnivåer. Max 4 deltagare per bana spelar 15 gånger per termin på morgon- eller kvällstid. För att delta i vuxentennis bör man vara minst 16 år.

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?

Bocka för de dagar du kan spela. Ange även tidsintervall.
18:30 - 21:30
17:30 - 21:30
17:30 - 21:30
17:30 - 21:30
17:30 - 21:30
09:30 - 14:30
11:30 - 17:30

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)

Ange hur många tillfällen du vill träna