Minitennis: HT 2021

  • 18 August 2021 - 04 December 2021

Minitennsskolan:

Minitennisskolan är uppdelad i olika nivåer som baseras på ålder och färdigheter hos barnen. Nivåerna är flytande och kan förändras under terminens gång.

Minitennisskolan bygger på att behålla barnens egen drivkraft genom glädje och nyfikenhet.

I minitennisskolan tränar vi mycket på koordinations- och motorikövningar. Stegvis när tiden är mogen börjar vi jobba med tennisens baser och Play & Stay konceptet.

Genom Play & Stay lär sig barnen serva, spela och räkna på ett anpassat sätt.

Terminen innehåller 15 speltillfällen á 60 minuter. En grupp kan bestå av max 12 spelare och minst 2 tränare. Antalet anpassas sedan efter träningsbehovet (tränarnas bedömning gäller).

Mål:

  • Vidareutveckla koordination och motorik
  • Lära sig grundläggande teknik enligt VTK`s tekniska riktlinjer
  • Att skapa ett stort intresse för tennis och idrott

Några saker att tänka på:

  • Att elever och föräldrar lyssnar på tränaren
  • Att man är en god kamrat mot övriga elever i gruppen
  • Att om föräldrar vill prata med tränaren tar man kontakt med tränaren efter träningen eller enklast via mejl

Terminsavgift:

1 800 :-

Medlemsavgift:

250:- per kalenderår

Information om verksamheten:

Information kommer att finnas tillgänglig via anslagstavlan i hallen samt klubbens hemsida,

Återanmälan/Avanmälan:

Alla juniorer som är med verksamheten idag erbjuds automatiskt plats nästa termin. Spelare som ej vill fortsätta måste informera enbart via mejl till ansvarig tränare. För avanmälan HT gäller tidsfrist november månad ut. För avanmälan VT gäller tidsfrist maj månad ut. Tider, dagar och grupper kan ändras till varje termin och meddelas i god tid innan terminsstart.

Rekommenderade tävlingsformer:

SO Tour mini, se www.tennisstockholm.se eller anslagstavlan i VTK, ta kontakt med din tränare för info.


Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Ange vilken klubb du tillhör

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
16:00 - 18:00
09:00 - 12:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Bocka för om du har allergi och ange mot vad

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här