Sparring våren 2022

  • 15 January 2022 - 17 June 2022

Priser from 20210828

På grund brist på tider i vår hall, har vi endast tillgång till ett fåtal sparringtimmar. Vi kommer av den anledningen göra följande prioritetsordning.

1. Sparring tävlingsjuniorer som tränar i klubbens regi: 300 kr/timme. (Passen ska bokas upp för hela terminen)

2. Junior som enbart vill köpa sparring: 400 kr/timme. (Passen ska bokas upp för hela terminen)

3. Senior som tränar i grupp i klubbens regi minst 1 timme/vecka: 400 kr/timme. (Passen ska bokas upp för hela terminen)

4. Senior som enbart vill köpa sparring: 500 kr/timme. (Passen ska bokas upp för hela terminen)

Ytterligare spelare tillkommer 100 kr/timma.

Anmälan är bindande eftersom vi bokar upp tränare utifrån antal deltagare i sparringen.


Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
14:00 - 22:00
14:00 - 22:00
14:00 - 18:00
14:00 - 22:00
12:00 - 22:00
09:00 - 17:00
08:00 - 12:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Bocka för om du önskar hämtning och ange vid vilken skola

Bocka för om du har allergi och ange mot vad

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här