Registration for KM grus 2021

  • 14 August 2021 - 22 August 2021

ELTK Klubbmästerskap 2021

Enskede LTK inbjuder till klubbmästerskap på grus i tältet 2021

  14 augusti – 22 augusti 2021

Klasser:                                              

1. Juniorklass                                         (14 och under)

2. HS (A) Open                                       ( tävling, elit )

3. Dubbel                                                                 

4. Unisex                                                 (motion)

5. Unisex B                                             (mer motion J)

6. DS                                                                                                                        

7. Mix Dubbel          

8. DD                                

Matcherna spelas i bäst av tre set med matchtiebreak i tredje set. Först till 10 poäng.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att slå ihop klasser vid för få deltagarantal (alt. stryka).

Se till att skriva vilken/vilka klasser du skall delta i under ”övrig information” rutan samt dubbelpartner.

Efter du skickat in din information så är du anmäld!

Sista anmälningsdag den 8 augusti.

Lottning sker 11 augusti och presenteras på vår hemsida www.eltk.se och vår anslagstavla fr.o.m. den 13 augusti senast!

Matchförfarande: Matchen spelas på er angivna matchtid "followed by” pågående match med tidigare matchstart. När matchen spelats färdigt rapporteras resultatet på spelschemat på anslagstavlan utanför banorna.

Kan man ej spela på given tid är det upp till en själv att kontakta motståndare samt hitta ny tid.

Avgift:         Juniorklass:150-

     Seniorklass:250-

Obs! KM är endast för medlemmar som har betalt medlemsavgift!

För frågor kontakta ELTK Kansli Tel. 08-81 90 70 eller via mejl på richard@eltk.se


Med vänlig hälsning/Tävlingsledningen

Personuppgifter

Ange dina personuppgifter

Adressuppgifter

Ange dina adressuppgifter

Övrig information