Anmälan till Boll Lekis, 4-5 år

  • 27 augusti 2018 - 09 juni 2019

Boll Lekis är en verksamhet som skall stimulera bollsinne, koordination samt motorik och på så sätt förbereda barnen för framtida tennisspel. Boll Lekis kommer att vara en blandning av bollövningar (olika bollar) - med mål att få kontroll på bollen samt den egna kroppen. Syftet är förberedande för tennisspel, men vi kommer även att beröra andra bollsporter i den mån de fungerar på en tennisbana. Vår önskan är att alla barn skall känna sig bekväma i att hantera olika bollar i olika situationer. Våra övningar skall vara enkla, pedagogiska, roliga och lekfyllda.

Boll lekis kommer hållas på lördag morgon. Använd skor för inomhusbruk och ta gärna med vattenflaska. Om ni saknar utrustning så hjälper vi er med det.

 

Elever och tillfällen:

1 lektion/vecka

60 min / lektion

15 veckor på hösten och våren

Pris:

850 kr för hösttermin respektive vårtermin, 15 veckor vardera


Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Bocka för de dagar du kan spela. Ange även tidsintervall.
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Jag var med förra terminen*

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här