Anmälan till Minitennis 4-7 år (HT-18)

  • 01 september 2018 - 21 december 2018

Minitennis 4-7 år
Deltagarna i våra barngrupper erbjuds spel vid ett eller två varje vecka. Lektionerna genomförs enligt en övergripande modell som ger barnen en god grund för vidare utveckling. Mer information finns anslagen i hallen.

Tider och avgifter
  • Vardagar klockan 17.00-18.00/18.00-19.00 och helger.
  • Terminskostnaden är 1600 kronor för en timmes träning per vecka.
  • Vill man träna två timmar per vecka kostar terminen 3000 kronor.

Alla våra deltagare betalar medlemsavgift om 250 kronor (junior). Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Det går bra att börja under terminens gång, terminsavgiften rabatteras med motsvarande tillfällen som har passerat.


Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?

Bocka för de dagar du kan spela. Ange även tidsintervall.
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här