Registration for Vuxenträning HT20

  • 31 August 2020 - 18 December 2020

Vuxenträning
Tennisträning för vuxna bedrivs på vardagsmorgnar kl 7-9 i tennishallen på Bävervägen 2 i Saltsjö-Duvnäs.
Grupperna består av max 4 deltagare samt en tränare som tränar 60 min på samma tid varje vecka.
På hösten har vi 15 träningstillfällen och 18 på våren. Vi försöker givetvis att göra grupperna så samspelta som möjligt.

Platsförslag
I första hand kommer vi schemalägga de som var med i våras och sedan ge platsförlag åt nyanmälda i mitten av augusti och i början av terminen.

Nya grupper
Är ni minst 3 spelare som kan spela på samma tid innan kl 15 en vardag. Kontakta kansliet@sdtk.se så kan vi starta en ny grupp.


Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Ange vilken klubb du tillhör

Vilka dagar och tider kan du spela?

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
00:00 - 15:00
00:00 - 15:00
00:00 - 15:00
00:00 - 15:00
00:00 - 15:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna