Registration for Vuxentennis2021

  • 09 December 2020 - 31 December 2021

Vi kontaktar er ifall vi har en lämplig plats att erbjuda.

Vuxentennis innebär tränarledd gruppträning för vuxna på olika spelnivåer. Max 4 deltagare per bana spelar 15 gånger per termin på morgon- eller kvällstid. För att delta i vuxentennis bör man vara minst 16 år.

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
18:30 - 21:30
17:30 - 21:30
17:30 - 21:30
17:30 - 21:30
17:30 - 21:30
09:30 - 14:30
11:30 - 17:30

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)

Ange hur många tillfällen du vill träna