Anmälan till Badmintonverksamhet - Återanmälan till spelår HT18/VT19

  • 20 augusti 2018 - 09 juni 2019

Badmintonverksamhet – Återanmälan till spelår HT18/VT19

Period: 20 augusti 2018 - 9 juni 2019

Observera att detta formulär endast avser medlemmar som spelat i verksamheten under VT18. Är du ny och vill ansöka om plats i verksamheten ska du anmäla dig via vårt Intresseamälningsformulär. 

Återanmälningsinformation Badmintonverksamhet

Roligt att du vill återanmäla till ett nytt spelår med oss på PTBK! Nedan följer viktig Information gällande återanmälan till Badmintonverksamheten.

Grupper

Detta anmälningsformulär avser samtliga spelare i hela PTBK´s badmintonverksamhet oavsett vilken grupptillhörighet spelarna har.

Terminsavgift

En faktura med aktuell terminsavgift kommer att skickas till angiven e-post så snart träningsschemat för HT18 är färdigt (augusti).

Återbetalning vid uppsägning av plats

Om du har återanmält och anmäld person sedan inte kan deltaga under höstterminen gäller följande:

I terminsavgiften ingår en administrativ avgift på 300 kr som inte återbetalas vid uppsägning av plats, resterande belopp återbetalas förutsatt att uppsägning kommit in till oss senast två veckor efter höstterminens start.

Priser badmintonverksamhet:

För prisinformation vänligen se PTBK´s hemsida.

Övrig information

Träningen i Badmintonverksamheten kommer att bedrivas på vardagar mellan kl. 15.00 – 19.00/20.00.

Träningstider för HT18 meddelas senast 13/8.

Startdatum för HT18 är måndagen den 20/8.

Terminslängd är 17 träningsveckor.

Sista dag för återanmälan är 10 juni.

Vid frågor kontakta asger.madsen@ptbk.se

Obs! Nedan står "fyll i dina fullständiga personuppgifter" men det är personuppgifter för den person anmälan gäller som ska fyllas i. Målsman fylls i längre ner.

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här