Registration for Sparring med tränare vt 2020

  • 13 januari 2020 - 13 juni 2020

Vill du förbättra Ditt spelande?

Nu kan du anmäla dig för sparring med tränare till ett bra pris där tränaren ger Dig ett ordentligt träningspass.

Pris medlemmar junior som senior som tränar i klubbens regi minst 1 timme/vecka: 250 kr/timme. (Passen ska bokas upp för hela terminen)

Pris medlemmar junior som senior som ej tränar i klubbens regi: 400 kr/timme. (Passen ska bokas upp för hela terminen)

OBS! Anmälan är bindande eftersom vi bokar upp tränare utifrån antal deltagare i sparringen.Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Bocka för de dagar du kan spela. Ange även tidsintervall.
15:00 - 22:00
15:00 - 22:00
15:00 - 22:00
14:00 - 22:00
09:00 - 17:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Bocka för om du har allergi och ange mot vad

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här