Registration for HT 2021 Minitennisskolan

  • 14 August 2021 - 19 December 2021

Minitennisskolan är uppdelad i olika nivåer som baseras på ålder och färdigheter hos barnen. Nivåerna är flytande och kan förändras under terminens gång.

Minitennisskolan är mer tennisinriktad än bollskolan, men bygger fortfarande på barnträning, glädje och nyfikenhet.

Minitennisskolan bygger mycket på koordinations- och motorikövningar. Successivt introduceras mer tennisinriktade övningar där vi går igenom tennisens baser.

Vi använder oss av Play & Stay konceptet där huvudsyftet är att barnen ska kunna serva, spela och räkna på ett anpassat sätt.

Terminen innehåller 14 speltillfällen á 60 minuter. Varje grupp består av max 6 elever och en tränare.

Mål:

  • Vidareutveckla koordination och motorik
  • Lära sig grundläggande teknik enligt MIK’s tekniska riktlinjer
  • Förstå spelet samt introducera att spela och räkna
  • Vidareutveckla bollkontroll samt riktning på slagen
  • Att skapa ett bestående intresse för tennis

Några saker att tänka på:

  • Att man gör sitt bästa
  • Att man lyssnar på sin tränare
  • Att man är en god kamrat mot övriga elever i gruppen
  • Att man har med sig racket och fylld vattenflaska

Terminsavgift:

2250 :-

Medlemsavgift:

200:- per kalenderår

Information om verksamheten:

Information kommer att finnas tillgänglig via anslagstavlan i hallen samt klubbens hemsida, www.miktennis.se.

Återanmälan/Avanmälan:

Alla juniorer som är med verksamheten idag erbjuds automatiskt plats nästa termin. Tider, dagar och grupper kan ändras till varje termin och meddelas under sommaren. Däremot måste alla elever som fortsätter betala 500 kr i förväg via en länk på matchi senast 1:a juni inför höstterminen och senast 1:a december inför vårterminen.

Rekommenderade tävlingsformer:

SO Tour mini, se www.tennisstockholm.se eller tävlingstavlan i MIK, ta kontakt med din tränare för info.Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
15:00 - 19:00
16:00 - 18:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här