(Kölista) Intresse anmälan till Junior och Mini tennis

  • 12 July 2020 - 01 July 2022

Kölista Junior och Mini tennis

Vi är glada för att våra aktiviteter är populära men det innebär att vi tyvärr inte alltid kan ta emot alla som önskar.

Man kan anmäla sig till våra olika kölistor och i kommentarsfältet ange sina speciella önskemål om dagar etc. 

Man behöver bara anmäla sig på kölistan 1 gång - den "följer med" från termin till termin och man behåller sin plats baserat på anmälningsdatum.


Personuppgifter

Ange dina personuppgifter

Adressuppgifter

Ange dina adressuppgifter

Övrig information