Registration for Intressemelding Abonnement

  • 01 January 2021 - 01 April 2021

Ønsker du å booke en bane på samme tid hver uke?

Da kontakter du oss her!

Personopplysninger

Angi fullstendig personlig informasjon

Adresseopplysninger

Fyll ut adresseopplysningene

Hvilke dager og tider vil du spille?*

Velg dagene du vil abonnere. Spesifiser også tidsintervaller. Spesifiser preferansen under Annen informasjon.
06:00 - 24:00
06:00 - 24:00
06:00 - 24:00
06:00 - 24:00
06:00 - 24:00
06:00 - 24:00
06:00 - 24:00

Hvor mange ganger per uke vil du abonnere?

Angi antall timer du vil abonnere

Hvis du har spesifikke ønsker eller spørsmål, skriv dette