Frescati Series BADMINTON

  • 22 November 2021 - 05 December 2021

(in english below)

Frescati Sports Center (i samarbete med SSIF och BMK Eken) bjuder in till

Frescati Series BADMINTON

Nu sätter vi igång med seriespel (gruppspel). Vi börjar med singel, som är öppen för alla. Antalet grupper baseras på intresse. Start vecka 2, 2022. Om du är intresserad av att delta, fyll i formuläret nedan senast 5 december så återkommer vi med mer information. I det här skedet är anmälan inte bindande.

Speltider 
Lördagar och söndagar tidig förmiddag (08.00-10.00) och sen eftermiddag (16.00-18.00), med extratider måndag-fredag dagtid och kvällstid.

Kort info om Frescati Series BADMINTON
Seriespelet kommer att administreras i systemet backhandsmash.nu.

I ett seriespel kommer du att delas in i en grupp med totalt 5-6 deltagare, alla möter alla och ni spelar en match varje vecka. Efter avslutad serieomgång flyttas två upp en grupp och två flyttas ned en grupp. Varje spelare garanteras minst 4 matcher per omgång.

Pris 
Kostnad 500 kr/spelare, vilket inkluderar alla speltider/banhyra. Medlemmar i SSIF och BMK Eken får 150 kr rabatt, och deltar alltså för endast 350 kr. Avgiften faktureras inför varje uppstart.

Hemmaspelaren bekostar och ansvarar för bollar. Vinnaren i varje grupp får ett pris i form av två gratis klipp (värt upp emot 480 kr). Ev frågor: info@frescatisportscenter.se 


------------------------------------------------------------------------
In english:

Frescati Sports Center (in collaboration with SSIF and BMK Eken) invites you to join

Frescati Series BADMINTON

We are happy to introduce the first ever Frescati Series BADMINTON. We start with a single-matches-series and it will be open for everyone to sign up for. The number of groups is based on interest. The series starts week 2, 2022.

If you want to participate, fill in the form below by 5 December and we will get back to you with more information. At this stage, registration is not binding.

Matchdays 
Saturdays and Sundays early in the morning (08: 00-10: 00) and late in the afternoon (16: 00-18: 00), with extra hours Monday-Friday during the day and late in the evening.

Short info about Frescati series BADMINTON
The series will be administered in the system backhandsmash.nu.

In a series, you will be divided into a group with a total of 5-6 players. You will play one game against each player in your series. One match every week. When all matches have been played, top two players advance to a higher series and bottom two are moved down to a lower series. Each player is guaranteed at least 4 matches per round.

Price
Cost SEK 500 / player, which includes all playing times/court fees. Members of SSIF and BMK Eken receive a SEK 150 discount, and therefore only pay SEK 350. The fee is invoiced before each start-up.

The “home player” pays for and is responsible for shuttlecocks. The winner in each group receives a prize in the form of two free punches/ two hours court rental (worth up to SEK 480). Any questions: info@frescatisportscenter.se 

Personuppgifter