Registration for Höstterminen Tennis 2020

  • 07 September 2020 - 18 December 2020

Anmälan till höstterminen tennis 2020

Fyll i hur många timmar ni vill träna och även önskemål på dagar. (i största möjliga mån försöker vi tillgodose önskemål men går inte att anpassa för alla)

Skriv även på övrigt om ni önskar spela i samma grupp som någon annan kursdeltagare.

Information och priser för kurserna:

Tennislek

I kursen tennislek är syften med träningen att på ett lekfullt sätt stärka barnens rörelseschema, utveckla koordinationen mellan hand och öga och ge en första inblick i tennisspelet med nätet, banan och kontaktpunkten med racket

I tennislek ser vi gärna att någon av föräldrarna är med under träningen för att underlätta att göra träningen så rolig och aktiv som möjlig för ditt barn

Minitennis (röd boll)

I kursen minitennis är syftet att lära ut grundläggande tenniskunskaper inom rörelse, teknik och spelförståelse. Vi använder här en röd boll som i fart och höjd på studs är anpassad för nya tennisspelare för att på ett lättare sätt skapa bolldueller som utvecklar individernas färdigheter. Storleken på planen är även mindre för att anpassa barnens storlek och minska ytorna att täcka.

Miditennis (orange boll)

I kursen miditennis tar vi ett steg vidare från röd boll till orange boll. Banan är i proportion längre än den röda banan, det medför att vi i midikurserna lägger större vikt på perception och antecipationsförmågor för att täcka av ytorna och volleyn kommer även naturligt in i träningen. I jämförelse med den röda bollen så studsar den orangea bollen något högre och går lite snabbare i luften. Serve och returer kommer även in mer i träningen med orange boll.

Maxitennis (grön boll)

I kursen maxitennis går vi upp på fullstor bana. Bollen med grön prick studsar ännu högre än orange boll och svarar mer på spin. I dessa tenniskurser så blir det mer inriktning på djupledsarbete, använda ben och rotation i slag och olika spin i grundslag och serve.

Här blir även första steget in i de sanktionerade regionala och nationella tävlingarna med Pojkar/Flickor 10 och 12C

Tennisskola

I tennisskolekurserna så spelar vi på fullstor bana med gasbollar, här delar vi in grupperna efter ålder och spelstyrka. Träningen är anpassade efter individen och gruppens spelnivå där vi veckovis har olika inriktningar på passen.

Tävlingsgrupp

I tävlingsgruppen ingår spelare som kontinuerligt tävlingsspelar. Här individanpassas träningen till stor del med olika perioder för uppbyggnad och teknikträning anpassad efter tävlingskalendern.  

Vuxengrupper

Vuxengrupper är till för dig som vill ta din tennis vidare till nästa nivå. Träningen syftar till att stärka dina tekniska och taktiska kunskaper.

Vuxengrupperna finns i både drop in och veckovis terminträning

Prislista för tennisträningen

Varje termin består av 14 veckors träning, ingen träning på sport, påsk och höstlov.

Tennislek: 650kr per termin

Mini, midi, maxi, tennisskola och tävlingsgrupp: 800kr första timmen, 1500kr för två timmar, 2200kr för tre timmar, 2800kr fyra timmar och mer än fyra timmar 3200kr

Vuxenträning: Drop in- 100kr per timme

Terminsträning vuxna: 1200kr per termin.

Alla nya spelare har tre provtillfällen innan man bestämmer sig om man vill fortsätta.Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Ange vilken klubb du tillhör

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
15:00 - 21:00
15:00 - 21:00
15:00 - 21:00
15:00 - 21:00
15:00 - 21:00

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här