Registration for Vuxenträning, vt -20

  • 13 januari 2020 - 28 maj 2020

Personuppgifter

Fyll i fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Bocka för de dagar och välj de tider du kan
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Välj om du spelat tidigare och ange hur länge

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här