Registration for Stödmedlem Göteborgs Badmintonklubb

  • 01 July 2021 - 30 June 2022

För personer som vill vara medlem i klubben, men inte tränar i någon av våra träningsgrupper. 

Medlemskapet kostar 100 kr per verksamhetsår (1/7 - 30/6)

Som medlem får du vara med på årsmöte och har där rösträtt, men du har inte rätt till några av de andra medlemsförmåner som finns då dessa är kopplade till att du även är med i en träningsgrupp. 

Personuppgifter

Ange dina personuppgifter

Adressuppgifter

Ange dina adressuppgifter


Övrig information