Registration for Tennisskolan - Hösten 2021

  • 23 August 2021 - 10 December 2021

Tennisskola 7-18 år
Tennisskolan består av MiniTennis, MidiTennis, MaxiTennis och Hårdboll. Tränarna gör en bedömning om vilken bolltyp och banstorlek som passar bäst eleverna. Det blir då lättare att spela tennis och eleverna får en effektivare inlärning och större glädje och känsla för spelet. Vi lär även ut grundläggande motorik och koordination som en del av träningen, vilket skapar bättre förutsättningar för våra elevers utveckling. Vi rekommenderar alla våra spelare att spela minst två gånger/vecka för att skapa så bra utvecklingsmöjligheter som möjligt, två till fyra gånger/vecka för tävlingsspelare. 

Tid & Terminsavgift
Tennisskolan bedrivs måndagar-fredagar mellan ca 14:00-20:00. Termin: 23 augusti - 6 december. Uppehåll under lov.
Träningsavgift:1 timme/vecka - 1365 kr 2 timmar/vecka - 2300 kr 3 timmar/vecka - 3065 kr 4 timmar/vecka - 3660 kr
Varje deltagare behöver vara medlem i Hudiksvalls TK, kostnad per kalenderår: Junior - 200 kr Senior - 400 kr Familj - 600 kr

I terminsavgiften ingår även gratis deltagande klubbens SO-Tour tävlingar för alla Mini, Midi och Maxispelare.  För alla hårdboll/tävlingsspelare deltar man gratis i klubbens sprinttävlingar.

Platsförslag & Tider
I första hand kommer vi schemalägga de som var med under tidigare termin och sedan ge platsförslag åt nyanmälda under terminens gång. Träningsschema planeras och skickas ut via mail senast fredag veckan före kursstart. OBS! Tänk på att ange alla tider ni kan delta på och inte endast önskade tider nedan. Möjligheterna att skapa bra och jämna grupper är mindre om ni endast fyller i en dag och tid.

Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
14:00 - 20:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här