Tennisskola: HT 2021

  • 14 August 2021 - 10 December 2021

Tennisskolan:

När eleverna är redo att lämna minitennisskolan är det dags att ta klivet till tennisskolan. I Västerhaninge Racket- & Idrottsklubb jobbar vi med ett färgsystem där eleverna kan gradera sig och få sin tennisutbildning validerad av klubbens tränare. Färgsystemet är inte baserat på ålder utan kunskapsbaserat. Graderingen kommer göras två gånger om året tillsammans med huvudtränaren och elevens ansvarige tränare. I särskilda fall om tränaren bedömer att eleven är redo kan en gradering ske individuellt under året.
 
När eleverna avancerar i systemet så försöker vi anpassa nivåerna på grupperna så eleverna får ut så mycket som möjligt av sin träning.

Graderingsstege:
Vit, Gul, Grön, Blå, Brun, Svart, Elit

På klubbnivå kan spelaren endast gradera sig upp till den blå nivån. Om eleven går vidare i systemet efter blå nivå, bokar man en tid med huvudtränaren för konsultation kring träningsupplägg samt kostnader för detta.

Priskategorier hittar ni på VRIK´s hemsida: Länk

Från brun nivå till elit:

Västerhaninge tennisklubb är mån om sina medlemmar och spelare, därför kommer vi att hjälpa spelaren och föräldrar att försöka komma fram till gemensamt beslut som är utvecklande för alla parter. Med det menar vi att vara öppna med samarbeten utanför klubben om vi bedömer att det behövs, utan att eleven behöver byta klubbadress. 


Återanmälan/Avanmälan:

Alla juniorer som är med verksamheten idag erbjuds automatiskt plats nästa termin. Spelare som ej vill fortsätta måste informera enbart via mejl till kansliet@vrik.se. För avanmälan HÖSTTERMINEN gäller tidsfrist november månad ut. För avanmälan VÅRTERMINEN gäller tidsfrist maj månad ut. Tider, dagar och grupper kan ändras till varje termin och meddelas i god tid innan terminsstart.

Rekommenderade tävlingsformer:

Vit/Gul Regionala kat 4

Grön/Blå Regionala/Nationella kat 3-4

Blå kat 2,3

Brun kat 1,2,3

Svart kat 1,2

Elit kat 1

Exempel kategori tävling:

 1 – Internationell

 2 – Riks Vintertour/JSM/SM

 3 – Nationell/Regional

 4 – Barn/Ungdom/Motion

 5 – Rullstol

Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Ange vilken klubb du tillhör

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
16:00 - 19:00
16:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Bocka för om du har allergi och ange mot vad

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här