Anmälan till Mixedpool

  • 30 april 2018 - 31 december 2018

Här anmäler ni ert mixedlag för att säkerställa att ni blir inbjudna till aktiviteter och tävlingar för mixedlag.

Personuppgifter


Adressuppgifter


Ange ungefärlig spelstyrka, dvs vilken division ni hör hemma i

Klass*

Välj vilken klass ni önskar delta i?

Namn och uppgifter för din medspelare, inklusive kontaktuppgifter

Ange eventuell övrig information här