Registration for Tävlingsgrupp Halland, Våren 2021, Del 1

  • 11 January 2021 - 08 May 2021

Tävlingsgrupp Halland

Tävlingsgrupperna utgör de juniorer i klubben som tävlar regelbundet på såväl extern som intern nivå.

Ålder: 11-19 år.

Kvalifikationer: Juniorer tas ut av tränarna med hänsyn till mognad och spelutveckling.

Uttagningen föregås av samtal med spelaren och dennes föräldrar.

Tävlingsplanering: Tävlingsplanering görs 3 gånger per år (vår. sommar, höst) i samarbete med tränaren.

Träningstillfällen: 2 - 4 gånger/vecka, 60 till 90-minuterspass, minst lika mycket på egen hand. Kvalité före kvantitet. Plus ev. profilinriktning Vesterhavsskolan. Vårterminen är 24 veckor inklusive sport- och påsklovet. Fakturering sker i två delar jan-april (17 veckor), maj-juni (7 veckor).

Pris för hela vårterminen:  

             2 gånger per vecka 4 525 kr exkl. medlemskap

             3 gånger per vecka 6 416 kr exkl. medlemskap

             4 gånger per vecka 7 685 kr exkl. medlemskap


Gruppstorlek: Antingen 3 - 4 spelare med 1 tränare, 6 -8 spelare med 1 tränare på två banor eller 10-12 spelare med 2 tränare och 3 banor.

Arbetsform: Enligt klubbens ”temaplanering”, teknisk och taktisk finslipning. Det egna ansvaret ökar såväl vad gäller träning som tävling. Fysträning är obligatorisk och delvis tränarledd.

Tävlingsaktivitet: Alla interna och minst 12 externa tävlingar/år.

Fys: Obligatoriskt 1-2 gånger per vecka.

Mål: Att bygga upp ett bestående intresse för tävlingstennis samt att stimulera varje spelare att arbeta för att nå så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar.

 


Personuppgifter

Ange dina personuppgifter

Adressuppgifter

Ange dina adressuppgifter