Registration for Gruppspel 2021

  • 09 December 2020 - 31 December 2021

ELTK:s gruppspel arrangeras för att tennismotionärer under trevliga former ska kunna spela matchspel mot spelare på samma nivå. Treton grupper à 9 deltagare spelar 1-timmes matcher. Efter varje omgång går de två överst i varje grupp upp och de två nederst åker ner.

 

Gruppspelet är uppdelat i fyra omgångar per år. Omgång 1 startar efter sommarlovet (oftast vecka 33). Omgång 2 slutar innan jul. Omgång 3 startar i början av januari (vecka 2 eller 3) och omgång 4 sträcker sig fram till sommar-uppehållet. Omgångarna är nio veckor undantaget omgång 3 som är 11 veckor (vecka 7 och 8 utgår pga tävlingar).

Detta medför att tid finns för uppskjutna matcher efter omgång 2 & 4 men INTE efter omgång 1 & 3.

 

Deltagarna noterar själva resultaten på gruppspelslistorna i Enskede Rackethall och i det digitala systemet på ELTK:s hemsida. Efter varje avslutad period så skapar gruppspelsansvarig nästkommande spelomgång och mejlar spelschema till respektive grupp. Spelscheman finns även under fliken "Resultat".

 

ELTK:s gruppspel är populärt och i dagsläget (oktober 2019) står ca 25 personer på väntelistan. För att grupperna ska hålla en jämn spelnivå uppmanas reserverna att testa sin nivå på spelare i gruppspelet alternativt ta kontakt med en ELTK-tränare. 

 

Guy Ridley är gruppspelsansvarig. Mejla frågor till gruppspelstennis@gmail.com


Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Vilka dagar och tider kan du spela?

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare