Registration for HT 2021 Tennisskolan

 • 14 August 2021 - 19 December 2021

8-18 år

MIK tennisskola är nästa steg i utbildningstrappan. Tennisskolan har en bred bas som kan ge många tennisintresserade elever bra förutsättningar att spela och vidareutveckla sin egen tennis allt efter förmåga och intresse. Terminen innehåller minst 14 speltillfällen á 60 minuter. Varje grupp består av 4-6 elever och en tränare 1-2 tim/vecka.

Tävlingsambitionerna i tennisskolan skiljer sig beroende på intresse, ambition samt färdigheter.

Mål:

 • Bibehålla ett stort intresse för tennis
 • Utveckla tekniken i slag och rörelse enligt MIK´s tekniska riktlinjer samt anpassad fart och skruv i slagen
 • Förstå de taktiska grunderna
 • Lära sig att behärska matchspelet
 • Utveckla fysiska grundegenskaper under träningarna

Klubben erbjuder elever i tennisskolan:

 • Möjlighet till fritt spel på ledig bana (kan ej förbokas)
 • Möjlighet till deltagande i lov- och helgaktiviteter
 • Klubbmästerskap

Några saker att tänka på:

 • Att man gör sitt bästa
 • Att man lyssnar på sin tränare
 • Att man gör sitt bästa och visar vilja att utvecklas
 • Att man är en god kamrat mot övriga elever i gruppen
 • Att man har med sig racket och fylld vattenflaska

Terminsavgifter:

1 tim/vecka 2550:-
2 tim/vecka 4425:-

Medlemsavgift:

200:- per kalenderår

Återanmälan/Avanmälan:

Alla juniorer som är med verksamheten idag erbjuds automatiskt plats nästa termin. Tider, dagar och grupper kan ändras till varje termin och meddelas under sommaren. Däremot måste alla elever som fortsätter betala 500 kr i förväg via en länk på matchi senast 1:a juni inför höstterminen och senast 1:a december inför vårterminen. 

Rekommenderade tävlingsformer:

SO Tour midi, maxi, klubbmatcher och regionala tävlingar.

Ansvariga tränare:

Benjamin Lecomte Seger 


Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
15:00 - 17:00
15:00 - 18:00
15:00 - 16:00
16:00 - 19:00
16:00 - 17:00
09:00 - 14:00
15:00 - 19:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här