Registration for HT 2021 Bollskolan

  • 14 August 2021 - 19 December 2021

5-8 år

Bollskolan är för de allra yngsta eleverna och är det första steget i MIK:s verksamhet. Här ligger betoningen på lek och glädje där vi tränar barnens bollvana, motorik och koordination. Grunderna till forehand och backhand introduceras när barnen är redo.
Mindre racketar och skumgummiboll/mjukboll används.
Terminen innehåller minst 14 speltillfällen á 40 minuter. Varje grupp består av max 6 elever och en tränare.

Mål:

  • Utveckla koordination och motorik
  • Att skapa ett intresse för sport och tennis
  • Att kunna kasta, fånga och kontrollerat studsa en mjukboll
  • Utveckla eleverna så att de kan gå vidare till minitennisskolan

Några saker att tänka på:

  • Att man gör sitt bästa
  • Att man lyssnar på sin tränare
  • Att man är en god kamrat mot övriga elever i gruppen
  • Att man har med sig racket och fylld vattenflaska

Terminsavgift:

1 700:-

Medlemsavgift:

200:- per kalenderår

Information om verksamheten:

Information kommer att finnas tillgänglig via anslagstavlan i hallen samt klubbens hemsida, www.miktennis.se.

Återanmälan/Avanmälan

Alla juniorer som är med verksamheten idag erbjuds automatiskt plats nästa termin. Tider, dagar och grupper kan ändras till varje termin och meddelas under sommaren. Däremot måste alla elever som fortsätter betala 500 kr i förväg via en länk på matchi senast 1:a juni inför höstterminen och senast 1:a december inför vårterminen.

Ansvariga tränare:

Benjamin Lecomte Seger 


Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Välj de dagar som passar, samt ange vilka tider under dessa dagar som önskas genom att justera reglagen
16:00 - 18:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här