Fast tid hver uke - Intressemelding

  • 12 February 2021 - 31 August 2022

Ønsker du å booke en bane på samme tid hver uke?

Da kontakter du oss her!

Personopplysninger

Angi fullstendig personlig informasjon

Adresseopplysninger

Fyll ut adresseopplysningene

Hvilke dager og tider vil du spille?

Velg dagene du vil abonnere. Spesifiser også tidsintervaller. Spesifiser preferansen under Annen informasjon.
07:00 - 23:00
07:00 - 23:00
07:00 - 23:00
07:00 - 23:00
07:00 - 23:00
07:00 - 23:00
07:00 - 23:00

Hvor mange ganger per uke vil du abonnere?

Angi antall timer du vil abonnere

Hvis du har spesifikke ønsker eller spørsmål, skriv dette