Registration for Vuxenkurser HT-2019

  • 19 augusti 2019 - 21 december 2019

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Vilka dagar och tider kan du spela?

Bocka för de dagar och tider du kan spela
00:00 - 21:00
00:00 - 21:00
00:00 - 21:00
00:00 - 21:00
00:00 - 21:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)

Ange hur många tillfällen du vill träna

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här