Registration for Minitennis HT 2019

  • 31 augusti 2019 - 22 december 2019

Minitennis 5-7 år

Deltagarna i våra barngrupper erbjuds spel vid ett eller två varje vecka. Lektionerna genomförs enligt en övergripande modell som ger barnen en god grund för vidare utveckling. Mer information finns anslagen i hallen. 
Datum, tider och avgifter:

Vardagar klockan 17.00-18.00/18.00-19.00 och helger.

Terminskostnaden är 1700 kronor.

Höstterminen börjar lördagen den 31 augusti och slutar söndagen den 22 december.

Uppehåll vid tävlingar och höstlov 25 oktober - 3 november.

Alla våra deltagare betalar medlemsavgift om 250 kronor (junior). Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Det går bra att börja under terminens gång, terminsavgiften rabatteras med motsvarande de tillfällen som har passerat.

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Bocka för de dagar du kan spela. Ange även tidsintervall.
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 15:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här