Anmälan till Lilla Juniorgruppen (födda 2011-2008) - Återanmälan till spelår HT18/VT19

  • 31 augusti 2018 - 16 juni 2019

Observera att detta formulär endast avser medlemmar som spelat i verksamheten under VT18. Är du ny och vill ansöka om plats i verksamheten ska du anmäla dig via något av våra Intresseamälningsformulär.

Återanmälningsinformation Lilla Juniorgruppen (födda 2011-2008)

Kul att du vill återanmäla till ett nytt spelår med oss på PTBK! Nedan följer viktig Information gällande återanmälan till Lilla Juniorgruppen.

Grundavgift

En faktura med en grundavgift på 2300 kr kommer att skickas till angiven e-post så snart återanmälan är verifierad av PTBK. Grundavgiften motsvarar träning 1 tim/vecka under HT18 i Lilla Juniorgruppen.

Alla spelare som kommer att träna mer än 1 tim/vecka samt dem som kommer att utnyttja övriga tjänster som t.ex. busshämtning kommer att få en faktura på resterande belopp så snart träningsschemat för HT18 är färdigt.

För mer info om våra priser vänligen se verksamhetspriser.  

Grundavgiften ska vara betald senast 15 juni för att återanmälan ska bli godkänd och att anmäld person ska kunna garanteras fortsatt plats i verksamheten.

Vid utebliven betalning kommer anmäld person inte att planeras in i höstens träningsschema.

Återbetalning vid uppsägning av plats

Om du har återanmält och anmäld person sedan inte kan kan deltaga under höstterminen gäller följande:

I grundavgiften ingår en administrativ avgift på 300 kr som inte återbetalas vid uppsägning av plats, resterande belopp återbetalas förutsatt att en uppsägning kommit in till oss senast två veckor efter höstterminens start.

Övrig information

Träningen i Lilla Juniorgruppen kommer preliminärt att bedrivas mån-fre mellan kl 14.00 - 16.00 samt lördagar mellan kl 08.00 -13.00.

Träningstider för HT18 meddelas senast 24/8.

Preliminärt startdatum för HT18 är fredagen den 31/8.

Terminslängd är 17 träningsveckor.

Sista dag för återanmälan är måndagen den 28 maj.

Vid frågor kontakta tennisskola@ptbk.se

Obs! Nedan står "fyll i dina fullständiga personuppgifter" men det är personuppgifter för den person anmälan gäller som ska fyllas i. Målsman fylls i längre ner.

SKRIV GÄRNA MED SKOLA UNDER "ÖVRIG INFORMATION" OAVSETT OM NI ÖNSKAR BUSSHÄMTNING ELLER EJ. 

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Bocka för om du önskar hämtning och ange vid vilken skola

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här