Avanmälan/Förändring inför VT22

  • 19 November 2021 - 31 December 2021

Här gör du din avanmälan/ändring av anmälan inför vårterminen 2022. Gäller för spelare som deltar i kurs HT21.

Var noga att uppge samma namn som vid höstens anmälan till kurs, ange gärna anledning till avhoppet under "Övrig information". 

Om du önskar lägga till eller ta bort träningstillfällen/vecka uppger du även detta under "Övrig information".

Personuppgifter