Anmälan till Minitennis våren 2019

  • 07 januari 2019 - 31 maj 2019

Minitennis

Ålder: från 5 år

Tid/v: 60 min

Spelare/ledare: Max 6 st

Ett barns ålder påverkar men är inte avgörande för vilken av Minitennisskolorna man kommer att tillhöra.
Förkunskap i form av motorik och mognaden att ta emot instruktioner är viktigare faktorer.

Vägen vidare från Minitennisskolan går antingen via Utvecklingsgruppen eller via Tennisskolan, där det finns olika nivåer och antal timmar man kan erbjudas beroende på hur man möter de uttagningsfaktorer/kriterier, tränarna satt upp.

Det bör nämnas att alla spelare som vill fortsätta spela efter det att man blivit för gammal för att tillhöra Minitennisverksamheten erbjuds plats i klubbens Tennisskola, det sker alltså ingen gallring av spelare som vill fortsätta, däremot så har klubben ett begränsat antal med tider så önskade timmar kommer inte alltid att kunna tillgodoses.

Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?*

Bocka för de dagar och ange tider du kan spela
10:00 - 15:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här