FritidsTennis Torås/Furulid höst-21 vår-22

  • 06 September 2021 - 29 May 2022

Skoltennis i samarbete med Toråsskolan & Furulidskolan 2021-2022

Vallda Tennis kan erbjuda barn och ungdomar från 6 år en möjlighet att spela tennis på "fritidstid" under skoldagen. Vi hämtar barnen 12.45 i sitt spår och lämnar upp dem 13.45 lagom till mellanmålet. Detta har visat sig vara mycket uppskattat av barnen och även av föräldrarna som får en bra avlastning. Vid stort deltagarantal kan de barn som börjat i 2:a klass få spela mellan 14.00-15.00

TORÅSSKOLAN
Barnen placeras i första hand efter vilket "spår" de går i på Toråsskolan så att de får spela med sina klasskompisar.

FURULIDSKOLAN  
Barnen hämtas med klubbens minibuss vid skoldagens slut (ca 12.40) och körs tillbaka till "fritids" efter tennislektionen (ca 14.00)

Termin Höst start Vecka 36 2021-Vecka 48 2021

Termin Vår start Vecka 3  2022-Vecka 22 2022

Terminskostnad:

1 timme/vecka  2600kr

2 timmar/vecka  4500kr

OBS! Läs villkoren noga under "jag godkänner villkoren för anmälan" innan ni skickar iväg anmälan.


Personuppgifter

Fyll i dina fullständiga personuppgifter

Adressuppgifter

Fyll i dina adressuppgifter

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?

Bocka för de dagar och tider du kan spela
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)

Ange hur många tillfällen du vill träna

Bocka för om du önskar hämtning och ange vid vilken skola

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här