Registration for Tävlingsgrupp HT 2019

  • 19 augusti 2019 - 22 december 2019

Tennisskola 6-18 år
Vår tennisskola består av ca 600 elever och är därmed en av de största i Sverige.
Vi bedriver träning i Edsbergs Tennishall och Sollentuna Rackethall.
Tennisskolan består av MiniTennis, MidiTennis, MaxiTennis och Hårdboll. Tränarna gör en bedömning om vilken bolltyp och banstorlek som passar bäst för eleverna. Det blir då lättare att spela tennis och eleverna får på så sätt en effektivare inlärning och större glädje och känsla för spelet.
Vi lär även ut grundläggande motorik och koordination som är en naturlig del i idrottande och en förutsättning för våra elevers utveckling.

Tider och kostnader
Vi har träning varje dag i veckan och varje träningspass är antingen 60 min eller 45 min. Generellt är det de yngsta i Minitennisen som har pass på 45 min.
Höstens termin startar 24 augusti och avslutas 20 december.
Uppehåll i träningen endast 28 oktober - 3 november.
Terminsavgiften för höstens termins är densamma som vårens.

Platsförslag
I första hand kommer vi schemalägga de som var med i våras och sedan ge platsförlag åt nyanmälda i augusti och i början av terminen.

Personuppgifter

Fyll i fullständiga uppgifter för den anmälan gäller

Adressuppgifter

Fyll i adressuppgifter för den anmälan gäller

Ange vilken klubb du tillhör

Målsman

Ange namn och kontaktuppgifter för målsman

Vilka dagar och tider kan du spela?

Bocka för de dagar du kan spela. Ange även tidsintervall.
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00
00:00 - 23:00

Bocka för om du spelat tidigare och ange hur länge - plus uppskattad nivå 1-10 där 10 är proffs och 1 nybörjare

Jag var med förra terminen

Ange om den som anmäls deltog/deltar i föreningens verksamhet förra terminen

Hur många tillfällen vill du träna varje vecka? (i mån av plats)*

Ange hur många tillfällen du vill träna

Bocka för om du önskar hämtning och ange vid vilken skola

Bocka för om du har allergi och ange mot vad

Har ni specifika önskemål eller frågor, fyll i det här